Årets Intraprenör 2017


"En intraprenör organiserar och skapar resurser för att uppnå resultat utöver det vanliga."

Årets Intraprenör 2017: Alexander Lydecker, försäljningsdirektör på Bonnier News

alexander.jpg

 

Juryns motivering

"Med en unik förmåga att motivera individer och team har Alexander, bitvis under starkt motstånd, skapat ett gränsöverskridande samarbete inom Bonnierkoncernen, vilket resulterat i en snabbt växande digital affär som går utanför traditionella silos och skapar helt nya kundvärden”.

 

Årets Intraprenör 2017 - Ledarpriset: Viktor Svensson, President för Division Technology på ÅF

Ledarpriset går till en person som i sitt ledarskap har uppmuntrat intraprenörskap inom organisationen på ett framstående sätt. 

Juryns motivering

”Genom att utmana det omöjliga med innovativa idéer och ett ledarskap som sammankopplar människor och resurser över gränserna inom och utanför organisationen har Viktor förändrat såväl den interna kulturen på ÅF som den externa bilden av bolaget”.

 

Prisutdelningen av Årets Intraprenör 2017

I år ägde prisutdelningen rum i Berns fantastiska lokaler i centrala Stockholm den 17 maj. Eventet hölls samband med den globala konferensen Intrapreneurship Conference.

 

Finalisterna: Årets Intraprenör och Ledarpriset 2017:

  • Alexander Lydecker, Försäljningsdirektör, Bonnier News
         ”Alexander har succesivt byggt sitt team och radikalt utvecklat hela annonsaffären med innovativa erbjudanden”.


  • Kristoffer Rengfors, Chief Marketing Officer, Flygresor
          ”Kristoffer är klarsynt och söker prestigelöst efter nya digitala lösningar som håller Flygresor i framkant”.


  • Viktor Svensson, President div. tech, ÅF
         ”Viktor bidrar med idéer som sammankopplar människor och resurser inom och utanför organisationen”.


  • Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef, Riksbyggen
    ”Med stor målmedvetenhet driver Charlotta arbetet med att få in hållbarhetsaspekten i Riksbyggens alla processer”.

  • Mikael Sundström, Head of Networked Events, Ericsson
    “Med ett imponerande driv har Mikael skapat en av de mest innovativa lösningar Ericsson kan presentera”


Vad är en Intraprenör?

En intraprenör är en person som driver utveckling i den organisation personen arbetar för, men inte själv har grundat. Intraprenören har drivkraften och modet att uppmärksamma och driva frågor som inte alltid står på företagets agenda. En intraprenör utmärker sig genom sin extraordinära förmåga att organisera och skapa resurser, för att uppnå resultat utöver det vanliga.

Varför utser Talentia Årets Intraprenör?

Det finns flera anledningar till att Talentia årligen utser Årets Intraprenör. Dels med ambitionen att hitta förebilder, inte minst för yngre generationer, med målsättningen att inspirera och motivera till att bidra med kreativitet och innovation i existerande större verksamheter. Dels därför att det är en kategori individer vars exceptionella gärningar för verksamhetens utveckling förtjänar erkännande och uppskattning. Genom Årets Intraprenör vill Talentia hitta gemensamma nämnare hos intraprenörer för att kunna identifiera och utveckla dessa egenskaper hos blivande intraprenörer.

Genom hederspriset Årets Intraprenör: Ledarpriset vill Talentia även uppmärksamma och förespråka ett högsta ledarskap som möjliggör och uppmuntrar intraprenörskap inom organisationen.

 

Historia

Årets Intraprenör är ett nationellt pris som instiftades av Talentia 2009 och tilldelas individer som ”uppvisat extraordinär förmåga att upptäcka och driva igenom nya idéer samt organiserat och skapat resurser för att uppnå resultat utöver det vanliga” med syftet är att uppmärksamma företagens dolda hjältar. Efter två års vila kommer Årets Intraprenör tillbaka med nya krafter, i år som en del av den globala intraprenörskonferensen Intrapreneurship Conference.

Vad är Intraprenörskap?

De flesta av oss vet vad en entreprenör är; personen med en bra idé som gör slag i saken, går från ord till handling och startar ett eget företag för att förverkliga en idé. Kanske inte bara en gång utan ibland flera gånger om. Entreprenörer känner vi alla, medan intraprenörer kan vara mer svåridentifierade.

Likheterna mellan entreprenören och intraprenören är såklart drivkraften och innovationsförmågan. Men när entreprenören drivs av oberoende i sitt förverkligande vill Intraprenören snarare uppnå något för sin organisations räkning.

Intraprenören är tvåspråkig, vilket innebär att denne navigerar både i den politiska och i den entreprenöriella dimensionen. Intraprenören lyckas därmed styra sina insatser i den riktning som är bäst för organisationen på lång sikt, oavsett vilka vindar som blåser för stunden.

Årets Intraprenör 2014, Åsa Caap: ”Som tidigare entreprenör är intraprenörskap något jag har fått väldigt stor respekt för under de här åren. Jag tror intraprenörskap är något som framtidens företag kommer efterfråga allt mer, samtidigt som jag tror att det är få storföretag som inser vad det verkligen innebär”

En del människor har helt enkelt ”det”, den där extraordinära förmågan att upptäcka och driva igenom idéer. Genom vissa beteendemässiga tester kan man lista ut vilka dessa kan tänkas vara men för det mesta visar det sig naturligt när dessa personer får rätt förutsättningar. Det går även att väcka beteendet hos många människor genom att trigga vetskapen om intraprenörskap och ge dem inspiration, verktyg och utrymme.

 

Skunkworks project?

En bild av Intraprenören är att de ofta driver ”skunkworks projects” dvs. har en idé som de driver vid sidan av den primära företagsagendan. Så kan självklart vara fallet, den första mottagaren av priset Årets Intraprenör 2009 var Ulf Nordström, Volvo Cars, som trots att ledningen inte lagt fokus på miljö, arbetade fram en miljöbil för Volvos räkning.

Många andra intraprenörer har drivit sina idéer med stöd av ledningen. Intraprenören Pär Larshans, Max hamburgerrestauranger, har haft ett stort stöd internt för sina innovativa projekt vilka syftar till att hitta en symbios mellan företagande och samhällsnytta, idéer som många gånger varit avgörande för bolagets framgång och varumärkets styrka.

 

Intraprenöriellt ledarskap

För att ett bolag skall lyckas skapa en intraprenöriell miljö gäller det att uppmuntra individens vilja att göra skillnad. Det gäller att aldrig sluta lyssna på de som är närmast verksamheten samt att hitta en balans mellan testa nya idéer och att styra bolaget i enlighet med företagets strategi och vision. Inte hamna i anarki men inte heller i tungrodd byråkrati.

Chefer och organisationer har med fördel identifierat sina intraprenörer och låter saker och ting hända kring dem genom att ge dem både handlingsutrymme uppmuntran.

Tidigare pristagare

Talentia har delat ut priset Årets Intraprenör sedan 2009, våra pristagare har med affärsfokus och banbrytande idéer framgångsrikt förnyat sina respektive företag. Låt dig inspireras av tidigare pristagare och nominera en intraprenör i din närhet.

Tidigare vinnare