vem blir årets intraprenör 2020?


Nomineringen har öppnat!

 Årets Intraprenör

Årets Intraprenör är ett nationellt pris som instiftades av Talentia 2009 och tilldelas individer som ”uppvisat extraordinär förmåga att upptäcka och driva igenom nya idéer samt har organiserat och skapat resurser för att uppnå resultat utöver det vanliga” med syftet att uppmärksamma företagens dolda hjältar. Årets Intraprenör: Ledarpriset är ett hederspris som tilldelas individer som genom sitt ledarskap aktivt främjar intraprenörskap i sina organisationer.

Varför utser Talentia Årets Intraprenör?
Det finns flera anledningar till att Talentia årligen utser Årets Intraprenör. Vi har ambitionen att hitta förebilder, inte minst för yngre generationer, med målsättningen att inspirera och motivera till att bidra med kreativitet och innovation i existerande större verksamheter. Vi upplever vidare att det är en kategori individer vars exceptionella gärningar för verksamhetens utveckling förtjänar erkännande och uppskattning. Genom Årets Intraprenör vill Talentia hitta gemensamma nämnare hos intraprenörer för att kunna identifiera och utveckla dessa egenskaper hos blivande intraprenörer.

 

Intraprenarsgalan_talentiaPrisutdelningen 2017, Berns Salonger

Nomineringar efterlyses!
Som en följd av vårt antagande att intraprenörer inte alltid är välkända utanför eller ens inom sina organisationer, har Talentia valt att efterlysa nomineringar för att skapa förutsättningar för en större urvalsbas bestående av såväl kända som okända namn. 

Hur du nominerar
Alla som vill är välkomna att nominera en eller fler personer som de anser förtjänar utmärkelsen. Nominering sker genom att ange namn och kontaktuppgifter till den man vill lyfta fram. Vänligen lämna en motivering på max en halv A4-sida till varför just den personen eller det bolaget ska vinna. 

Bedömningskategorier
De nominerades prestation bedöms i fem kategorier:

  • originalitet – bidrar med nya idéer och lösningar (tekniska, sociala, affärsmässiga, finansiella)
  • lateral förmåga – sammankopplar människor och resurser över gränser inom och utanför organisationen
  • operativ förmåga – genomför idéer och projekt, katalysator till handling
  • affärssinne – kommersialiserar idéer, ser affärsnytta, är lyhörd mot marknaden
  • uthållighet – slutför sitt arbete och ger inte upp i motgång

Bedömningskriterier
För att komma ifråga skall de som nomineras uppfylla nedanstående kriterier. Individen skall:

* Ha minst 10 års arbetslivserfarenhet 
* Ha arbetat inom en och samma organisation i minst två (2) år
* Bedömas för arbete åtminstone delvis utfört i Sverige
* Bedömas för arbete som utförts efter 2014
* Vara anställd på ett företag eller organisation med minst trettio (30) anställda
* Inte ha grundat företaget eller organisationen som han eller hon arbetar i

Vad händer sedan?
Samtliga nominerade bedöms utifrån den motivering som tillhandahålls i samband med nominering. Ett första urval görs av Talentias konsulter. De som går vidare kommer att bedömas av en extern jury utifrån motivering, egen utsago och referenstagningar.


Prisutdelningen sker under hösten 2020. Uppdateringar publiceras löpande!

Nomineringsformulär

Tidigare vinnare

Årets Intraprenör

2018 - Karina Tellinger
SKL
2017 - Alexander Lydecker
Bonnier News
2014 - Åsa Caap
Our/Vodka
2013 - Anki Ahrnell
Swedbank
2012 - Pär Larshans
Max Hamburgare
2011 - Ulf Östermark
Göteborg Energi
2010 - Marianne Norelius
Apoteket AB
2009 - Ulf Nordström
Volvo Cars

Årets Intraprenör - Ledarpriset

2017 - Viktor Svensson
ÅF Technology
2011 - Håkan Lundstedt
Mekonomen
2010- Lars Kry
Proffice
2009- Magnus Brännström
Oriflame

Tidigare Vinnare

Vad utmärker en intraprenör? Läs våra intervjuer med tidigare vinnare.

Learn more