people

5 sätt att identifiera en intraprenör i din organisation

Det är inte alltid lätt att veta när man har att göra med en intraprenör. Som tur är, har vi sammanställt en lista som hjälper dig som är chef att bekräfta eller avfärda dina misstankar. 
Håll till godo!

Uttrycket Good is the enemy of Great är din medarbetares motto, vare sig de har sagt det eller inte
Intraprenörer har ett uppgiftsorienterat driv – de fokuserar på uppgifter och dess resultat, samt vad som på snabbast väg ger bäst resultat. Det går undan med en intraprenör under motorhuven. De har sällan tålamod med något som fungerar halvbra, något som andra har accepterat som ”helt okej”. Det kan också finnas en allergi mot floskler och policyn som inte upplevs som 100% motiverade.

De är pusselmästare
Intraprenörer får energi av att hämta inspiration från annat håll – andra branscher, verksamheter och avdelningar. De förstår helheter och i en organisation har de lätt för att arbeta tvärs över silon. De kan bryta ned och konkretisera idéer, och har lätt för att göra sig förstådda för människor som tillhör olika delar av organisationen. De ser hur de kan omgruppera resurser för att uppnå sina mål, utanför det vanliga sättet att organisera funktioner.

De kan vara sociala fyrverkerier, men inte nödvändigtvis
En intraprenör måste vara socialt kompetent – för att klara av att skapa förtroende i flera led, bygga ut sitt kontaktnät och få sin vilja igenom. Det innebär dock inte nödvändigtvis att de har en sprudlande personlighet. Vi tenderar att förväxla ett sprudlande och utåtriktat sätt att bete sig med att vara driven och kunna få saker att hända. Med andra ord, lyssna även på de som enbart pratar när de har något vettigt att säga.

De gör nästan som du säger
Din medarbetare, som nu kanske uppfyller 3 av 5 kriterier, uppfattas sannolikt som något svårmanagerad. De har svårt för att rätta in sig i ledet till fullo. De skapar och prioriterar egna uppgifter som de tror är viktiga, och har ganska svårt att hålla sig till det som står på arbetsbeskrivningen. De kan vara plikttrogna såtillvida att de vill verksamhetens bästa, men kan uppfattas som "hopplös" på att hålla sig till de etablerade riktlinjerna och processerna.

De är någonstans mellan Nostradamus och Ingvar Kamprad
En intraprenör tänker långsiktigt och har inte sällan radikalt nyskapande idéer för hur ni skulle kunna arbeta framgent. En intraprenör vi känner börjar 40% av alla sina meningar med orden ”Det vi skulle kunna göra är...”.  Ju mer otrampad marken är, desto gladare blir intraprenören. 

Det finns ett genuint engagemang för de frågorna som handlar om bolagets överlevnad på sikt och en förmåga att läsa av marknaders och människors behov. Den kommersiella ådran delas med entreprenören. Men intraprenören tror på sin arbetsgivares potential och finner sin motivation i att rädda bolaget undan Blockbuster-döden.


Har du en medarbetare som du känner igen på samtliga punkter? Då kan du ha en intraprenör på halsen – gratulerar! 

 

 

3 kommentarer på detta inlägg