smileys multi med ram png.png

Talentias CV-skala: Hur du vet om en CV är perfekt

Vi hamnar ofta i diskussioner kring vad en bra CV är, med både kunder och kandidater. För att illustrera våra insikter har vi skapat en översikt för att guida våra läsare i hur en CV kan glida över i att bli lite oklar eller signalera en riskfylld profil.

Översikten är förstås skriven med glimten i ögat, men vi tror att personer som har något brokiga bakgrunder kan känna igen sig i hur de uppfattas!

Vi tror att vår roll som rådgivare ofta handlar om att översätta CVn, utifrån kontexten och syftet med rekryteringen. Ibland handlar det om att vi först under en intervju har upptäckt att en oklar profil egentligen är perfekt. Där handlar det om att vi vill initiera en diskussion om hur profilens kompetenser matchar det vi söker, trots att vederbörande avviker från mallen vi hade som utångspunkt. 

Andra gånger kan vi redan från början råda kunden att inte söka efter en perfekt profil. Det vanligaste exemplet är när vi söker efter personer som ska driva förändringsarbete. Rätt person kan per definition inte ha en perfekt CV - det är de alldeles för otåliga för.

Vi vill här väcka en tanke kring hur profiler kan komma att tolkas, men också kring hur viktigt det är att kommunicera sina kompetenser och erfarenheter på ett tydligt sätt i jobbsökarsituationer.

Håll till godo! 

cv skala v6 png.png

Hur vi tänker: Varje CV-egenskap kan betraktas enskilt eller tillsammans med andra egenskaper (vi utgår från ett och/eller förhållande).