17639

Hur du överlistar AI innan AI överlistar dig (och tar ditt jobb)

Det är ingen hemlighet att arbetsmarknaden håller på att omstöpas som följd av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) och ökad automatisering. Denna utveckling har en hel del praktiska, psykologiska och samhälleliga följder för alla som jobbar - och i förlängningen alla vi som jobbar med jobb. 

Diskussionen är spretig och det finns en hel del begreppsförvirring kring AI. Vissa betraktar utvecklingen som ett hot. Andra manar till lugn med hänvisning till att disruption alltid har medfört att nya jobb skapas i takt med att andra försvinner. Det alla nog kan samsas kring är att vi ser en stor förändring i hur olika funktioner och tjänster utförs.

”Datoriseringen”, som det började talas om över ett halvt sekel sedan visade sig inte ta jobb, så mycket som det medförde att datorn infördes som vedertaget hjälpmedel. Samma sak kan komma att gälla framfarten av artificiell intelligens - vi får kraftfulla och effektiva assistenter som avlastar oss med repetitiva och dataintensiva uppgifter. 

Några saker är dock utmärkande för AI jämfört med tidigare disruptiv teknik. Det ena är att den inte bara förenklar utan skapar nya beteenden hos människor. Det andra är att samma tekniska principer förändrar många olika branscher samtidigt - tänk bara på hur Spotify, Uber och Facebook har betydligt mer gemensamt än Sony, Taxi Stockholm och den lokala idrottsföreningen. Det tredje är att tekniken börjar möjliggöra uppgifter som vi tidigare betraktade som förbehållna människor. Vi tänker att det är unikt mänskligt att läsa av ansikten, skriva texter, eller spela komplicerade spel. Även om ångmaskinen uppfattades som disruptiv, utmanade den inte vår upplevelse och förståelse av vad det innebär att vara människa.

Kopplat till detta närmar vi oss frågan: vad innebär denna utveckling för behovet av mänskligt arbete i framtiden? Kommer vi behövas? Om vi gör det: hur många av oss, hur stor del av vår tid och på vilket sätt? Om inte, vad ska vi göra istället? Många diskussioner cirkulerar kring frågor som "Vilka jobb försvinner först?" "Vad ska butiksbiträden/rekryterare/programmerare göra när AI tar dessa jobb?"  

Vi tror att det är mer produktivt att ställa frågan ”Vad är det vi människor är överlägsna AI på?”  Några saker vet vi.  Vi är kreativa och vi klarar av komplexa uppgifter som kräver många olika typer av input. Vi förstår kontext och nyanser. Den AI som finns (idag) är bäst på mycket smala uppgifter (oavsett om det är att rekommendera musik eller spela Go). Och, sist men inte minst: än så länge reagerar vi emotionellt på kontakt med varandra på ett annat sätt om det sker i fysiska möten jämfört med på distans. Vi kan med den här kunskapen själva forma AI till att bli det hjälpmedel vi vill att det ska bli, samtidigt som vi skapar värde (känslomässigt och resultatmässigt) på det sätt bara vi kan. 

Ett exempel på ett område där algoritmer har minskat behovet av mänsklig kontakt, är kundtjänst och försäljning. Vi köper tillgång till film och får nya filmer rekommenderade till oss automatiskt; vi handlar matvaror och betalar för dem utan att behöva kassapersonal; vi köper kläder från soffan medan butiker stänger igen. Alla är exempel på konsumentdrivna förändringar - det vi betalar för finns kvar medan det vi slutar betala för försvinner. Om vi menar allvar med vår vilja att ha en relevans även i framtiden, behöver vi kollektivt bestämma oss för att vi föredrar tjänster som är utförda av människor. 

Det skulle vara spännande att se om vi får en trendvändning, där chatbottar, rekryteringsrobotar eller butikssjälvutcheckningar minskar till förmån för en ökad efterfrågan på biologiska motparter. Att som bolag erbjuda kontakt med människor kan med den logiken bli det ultimata UX-tricket. Frågan är om människor än en gång kan bli en mer lönsam resurs än AI, om vi får fokusera på de delarna av våra jobb som vi är unikt duktiga på, medan vi frikopplas det vi är komparativt sämre på? Eller, om mänsklig kontakt i den privata och offentliga sektorn blir en lyxvara som en liten grupp har råd med. 

Klart är att förändringarna som vi är mitt uppe i ställer krav på oss som är med och definierar roller, kopplar rollerna till framtida mål, och hittar rätt personer till dem. I alla bolag ställer det krav på ledarskap, omvärldskoll, och förmågan att öppensinnat omvärdera uppgifter och kompetens. Den resan är vi mer än gärna med på!

För dig som vill fortsätta vässa dina mänskliga USP:ar, och vill läsa mer om AI kopplat till den framtida arbetsmarknaden finns nedan några lästips.

https://www.wired.com/wiredinsider/2018/04/ai-future-work/ 

https://www.fastcompany.com/90253977/this-artificial-intelligence-wont-take-your-job-it-will-help-you-do-it-better