analys.jpg
Av Klas Karlsson | 2017-05-17 Intraprenörer

Intervju med Åsa Caap - årets Intraprenör 2014

Bakgrund

Pristagare: Åsa Caap, CEO & Global Brand Director, Our/Vodka.

Motivering

”Åsa Caap är Årets Intraprenör 2014. Genom sin förmåga att innovera, entusiasmera, övertyga och förankra har Intraprenören med sitt team skapat ett helt nytt företag inom världskoncernen.

Intraprenören har genom sin övertygelse visat exceptionell uthållighet och kontinuerligt förbättrat konceptet för att lyckas med att förverkliga det. Initiativet förenar på ett föredömligt sätt det stora företagets intraprenörskap med lokalt entreprenörskap vilket sätter scenen för utveckling inifrån och drivkrafterna att skapa nytt.”

Intervju med Åsa Caap

Vad är det som gör Dig till en Intraprenör?

– Det är att jag driver en start-up i ett storbolag. Jag har varit entreprenör innan, och när jag började jobba på Pernod Ricard var det mitt första jobb på ett stort bolag. Det fanns en fast arbetsbeskrivning och jag skulle förvalta, även om jag var innovationschef skulle jag innovera på existerande saker. Och det blev så tydligt att jag inte är någon förvaltare, jag kan inte låta bli att ändå börja titta på nya saker, nya affärsmodeller, nya varumärken och så vidare. Sen kom jag på Our/vodka och jag hade så otroligt mycket mer energi för det än något annat. Det var som en magnet för mig, allt var så otroligt mycket svårare, mer motstånd, mer krångel men det var ändå det som jag brann för och la hela mitt hjärta i. Jag är en person som ska starta och bygga saker helt enkelt, inte förvalta.

Hur ser du att Intraprenörskap har utvecklats de senaste åren, och vad tror du om Intraprenörskapets utveckling framåt?

– Jag vet inte om det har att göra med att jag själv är intraprenör och föreläser mycket om det, sitter i intervjuer och så, men jag tror att det är en het potatis. Kanske för att jag är mitt i det, men min känsla är ändå att det börjar hända mer. Kollar man på Google Statistics så har intraprenörskap inte funnits över huvud tagit för några år sedan, men nu börjar det skapa allt mer buzz. Tidigare har fokus helt och hållet legat på entreprenörskap men nu får intraprenörskap allt mer och mer intresse, framförallt från andra storbolag. Jag får ofta besök från andra storbolag och har vid flera tillfällen varit i kontakt med enormt stora bolag som har velat höra mina tankar kring hur man kan ge utrymme för intraprenörskap på stora bolag. Många försöker lista ut hur man kan skapa en miljö där det går att driva ett fungerande intraprenörskap.

Hur viktigt är Intraprenörskap för ett bolags utveckling?

– Det är svårt att prata om det utan att låta lite förmäten tycker jag, men jag tror att Our/Vodka har bidragit till en hel del stora förändringar på Pernod Ricard. Från mitt perspektiv så ser jag ju dels att det har startats flera avdelningar inom bolaget som bara sysslar med nya ventures. Man har startat en investeringsavdelning där man investerar i start-ups. Man pratar mycket mer om entreprenörskap, och även intraprenörskap nu mera.

Hur ser du att ledare kan skapa bättre förutsättningar för Intraprenörskap inom företag?

– Oj, den frågans svar är en hel bok. Dels måste man vara riskbenägen själv, man kan inte sätta ett intraprenöriellt projekt i närheten av en riskavert person för då kommer det stängas ner till slut. Man kan inte spela säkert med en start-up, då kommer projektet att dö. Den här personen måste också vara stark internt så att den kan skydda projektet, för intraprenören kan inte ensam göra det. Man måste ha jättebra koll på hur länge man ska hålla det hemligt, alltså verkligen skyddat, och när man ska börja prata om det internt i större sammanhang. Det är en väldigt viktig tajming, även om man är stolt så mår det bra av att hållas hemligt länge är min erfarenhet. Hamnar det i det vanliga maskineriet för snabbt så kan det inte överleva. Sen är det väldigt viktigt att titta på belöningsstruktur. Inom ett företag så bygger hela belöningsstrukturen, alla löneökningar, befordringar, bonusar etc., på att man gör det man ska göra. Inom en start-up, entreprenöriell eller intraprenöriell, så har man ingen färdig utstakad väg och man kan inte följa reglerna. Hela meningen med ett intraprenöriellt projekt är att man ska bryta ny mark och hitta nya vägar, och de traditionella belöningssystemen är inte konstruerade för att uppmuntra det vilket gör dem kontraproduktiva i det här sammanhanget, det måste man vara väldigt medveten om. Jag tror man ska sätta samman personer som arbetar själva i ett eget team, och inte låta start-upen vara så beroende av stöd från andra avdelningar för då blir man sist prioriterad hela tiden. Ju mer självständig man är i början, desto bättre. min erfarenhet är att hjälp av det stora kan man få först långt senare än vad man egentligen trodde, man måste få upp projektet på en viss nivå… Det mina chefer framförallt har gjort för att underlätta mitt intraprenöriella arbete är att skydda projektet, jättelänge. Och jag var väldigt frustrerar över det då, men då var jag naiv. Personen som skyddade det då förstod att det inte skulle överleva om det hamnade på bordet för tidigt, vilket jag är väldigt tacksam över nu. Tyvärr har det hängt alldeles för mycket på mig här, jag har fått boxas helt själv väldigt länge. Det måste finnas ett engagemang centralt, det måste råda lite undantagstillstånd för att ett intraprenöriellt projekt över huvud taget ska kunna överleva.

Vad betydde utmärkelsen Årets Intraprenör för dig?

– För mig har det betytt att jag har fått mycket mer legitimitet internt, folk lyssnar. Det blev ingen enorm förändring från en dag till en annan, men jag har fått mer mandat och en helt annan respekt för det både internt och externt. Jag tror det blev uppenbart för alla att jag hade en helt annan profil än de flesta andra som jobbar i bolaget vilket är bra. Det är därför jag är här. Sen har jag fått möjligheten att komma ut och prata om intraprenörskap. När exempelvis tidningar väljer vem de ska intervjua så bidrar det ju till att min profil blir mer intressant eftersom jag har det här priset. Det känns roligt! Och genom dessa så har jag också fått möjligheten att reflektera över det. Först var jag en entreprenör och sen blev jag intraprenör. Det hände av en slump och det kändes helt naturligt men jag vill ändå understryka att det är en enorm skillnad på att vara entreprenör och intraprenör. Personligen tycker jag att det är mycket svårare att vara en intraprenör.