Intervju med Anki Ahrnell - årets Intraprenör 2013

Bakgrund

Pristagare: Anki Ahrnell, Chief Digital Officer, Bonnier AB.

Vid utmärkelsen: Head of Digital Development, Swedbank.

Motivering

”Anki Ahrnell är Årets Intraprenör 2013. I en stelbent bankvärld lyckas Anki gång på gång driva igenom idéer, visioner och tankesätt med Swedbanks bästa för ögonen. Anki har tydligt konkretiserat målbilden för Swedbanks digitala resa och samtidigt lyckats skapa ett extraordinärt engagemang hos både medarbetare och andra nyckelpersoner. Bland Ankis många framgångsrika projekt som har gynnat både kunderna och banken är mobilbanken det som utmärker sig starkast med sina 1,5 miljoner kunder."

Intervju med Anki Ahrnell

Vad är det som gör Dig till en Intraprenör?

– Jag tror att om man är intresserad av att driva förändring i alla möjliga former då har man åtminstone någon form av potentiell plattform för att vara en intraprenör, för det handlar egentligen om att driva förändringsarbete i en befintlig organisation. Alla företag kommer förr eller senare hamna i en Kodak-situation, och då gäller det att ha nya produktkurvor redo hela tiden. Det tror jag är väldigt mycket av ett intraprenörskapande arbetet, att skapa nya tjänste- och produktkurvor. Men sen har vi också en förändringskurva i form av att göra det vi redan gör smartare. Jobba smartare, mer kostnadseffektivt och spara pengar.

Vilka huvudsakliga egenskaper utmärker dig i ditt Intraprenörskap?

– Jag tror att det finns några som är ganska viktiga. En ganska stark drift att vilja skapa nytt. Mer än att vara intresserad av sin egen karriär och det politiska spelet, så måste man vara intresserad av att göra det bästa för företaget vilket är lite annorlunda. Många är kanske på en bana som går ut på att jobba med sin egen framgång snarare än företagets framgång. Det kan vara lite tjejigt, åtminstone enligt min erfarenhet så finns den egenskapen oftare hos kvinnor. En förmåga att se helhet, skapa målbilder över vart man skulle vilja ta vägen och sen att man kan förklara det för medarbetare och få folk med sig. Många gånger är denna typ av jobb ganska otacksamt i början, man motarbetas ofta och det är ganska svårt att göra business case. Man måste ha en stark egen drivkraft och egen övertygelse om att det är rätt, samt en god pedagogisk och kommunikativ förmåga att få folk med sig. Det var väl det som gjorde att jag vann priset när vi gjorde en väldigt viktigt resa med Swedbank och valde mobilt före alla andra banker för att jag var säker på att det var rätt väg att gå. Man måste ha mod att stå på sig när det blåser om öronen, för det gör det i sådana här projekt och då gäller det att orka stå på sig. Att vara trygg i sig själv och tro på saken. Och att leverera! Jag älskar att leverera, jag jobbade först i amerikanska företag flera år och då blir man väldigt drillad att få ut leverans så att gå i mål sitter i ryggmärgen på mig. Och att vara strukturerad, det är ganska bra att vara kreativ i kombination med struktur. Det tar oss också tillbaka till det här med vikten av pedagogik och kommunikation. Och sen måste man ju tycka att det är kul på jobbet!

Hur ser du att Intraprenörskap har utvecklats de senaste åren, och vad tror du om Intraprenörskapets utveckling framåt?

– Jag tror att det kommer att behövas än mera, därför att vi just nu är i någon form av ny era där allting vi gör kommer att vara drivet eller påverkas av teknik i någon form. Det gör att alla behöver driva förändringsarbete. Vi måste fråga oss hur vår verksamhet kommer att utvecklas, hur vi kan använda oss av teknik för att göra det vi redan gör smartare och mer effektivt. Vi måste utveckla de här nya produktkurvorna som ska ersätta de produkter som faller i attraktivitet på marknaden. Förr drev man förändringsprojekt som var väldigt långa, nu är det mer agil utveckling vilket innebär att alla måste bedriva förändringsarbete och då behöver man fler människor med en intraprenörskapsprofil. Det går inte att sitta och tro att saker och ting kommer att fortsätta vara som det är, för det enda vi vet är att saker och ting kommer att förändras. Det här priset Årets Intraprenör som Talentia en gång satte på kartan, jag tror att det är väldigt viktigt för Sverige. Att få fram den här typen av människor. Om alla duktiga startar egna företag och de som sitter i företag bara tänker på sin egen karriär, hur ska befintliga företag då utvecklas? Det kommer vara otroligt viktigt med intraprenörskap, och att ta sig an de här förändringsutmaningarna. En annan viktig komponent i det är den här personlighetstypen, det som gör att du går i mål är inte bara att du har idén om vart du vill ta vägen och att du kan få folk med dig – det är att du kan få rätt folk med dig. Du kan inte driva någon form av förändringsprojekt utan att ha rätt människor med dig. Det är ett annat sätt att utveckla företag, förut gjorde man punktinsatser när det gick dåligt men nu behöver alla ha den här förändringsförmågan och arbeta med det som en del av kulturen och det dagliga arbetet.

Hur viktigt är Intraprenörskap för ett bolags utveckling? Hur viktigt har det varit för ditt bolag?

– Intraprenörskap är oerhört viktigt för bolagets utveckling. Det är helt avgörande, man kan nästan sätta ett likhetstecken mellan ett allt större behov av förändring och ett allt större behov av människor som kan arbeta med att åstadkomma förändring. Så behovet kommer att bli större och större, det är den typen av skill som vi letar efter när vi letar människor. Bank är en enormt konservativ bransch och de har aldrig behövt bry sig om sina kunder, men det är väldigt svårt att genomföra förändring om det inte är kris. Därför var det, och är fortfarande, väldigt viktigt för banker att det finns den här typen av intraprenörsmänniskor som ser till att det händer. Förändring har väldigt mycket med teknik att göra också, teknik kommer att vara den möjliggörande faktorn för all typ av intraprenöriell verksamhet framöver. Min chef som jag hade på Swedbank var den som nominerade mig till Årets Intraprenör, och han tyckte att det var viktigt att kasta någon sorts ljus på vikten av förändringsarbete. Så i en bransch som är ganska konservativ så var det väldigt viktigt för honom, och därmed för mig. Och också som ett sätt att attrahera annan typ av personal, vi kunde få på plats Swedbank Labs vilket gjorde oss attraktiva för en helt ny typ av personal.

Hur ser du att ledare kan skapa bättre förutsättningar för Intraprenörskap inom företag?

– Det är väldigt lätt när man läser på bottenraden och 90-95 procent är ”business as usual”, då är det riskabelt att satsa på business vid sidan om. Du som VD måste vara lite mer visionär och lite mer långsiktig, förstå vikten av förändringsarbetet och uppmuntra det. Och det är därför jag tror att det kommer att bli vanligare och vanligare, flertalet av våra företag i Sverige är mer eller mindre dödade av digital upplösning och behöver därmed arbeta med förändringsarbete. Ibland beroende på att det kommer ny teknik som gör att processer digitaliseras, ställs nya krav osv. Både mina senaste chefer har varit generösa med att ge mig lite frihet. Här har jag inte någon egen utvecklingsavdelning där jag driver visioner. Bonnier är lite speciellt, det handlar mer om att få våra bolag att syssla med rätt grejer. Vårt lilla huvudkontor är inspiratörer men samtidigt påtryckare för att pusha bolagen att hela tiden ha utvecklingsprojekt på gång. Sen letar jag personligen i min roll mer efter projekt på tvären, finns det projekt där vi som koncern kan vinna på att göra saker ihop.

Vad betydde utmärkelsen Årets Intraprenör för dig?

– Jag tycker att det var jättehäftigt, dels för att jag tror så starkt på det här med behovet av förändringsarbete och dels för att det är ett eget personligt beröm. Ett erkännande att man har gjort något bra. Jag har arbetat i amerikanska bolag i 20 år och svenska bolag i 20 år, och amerikaner är väldigt duktiga på att berömma sina medarbetare medan i Sverige har man inte det på samma sätt så det var jätteroligt. Jag blev otroligt glad!

1 kommentar på detta inlägg