‹ Alla blogginlägg
Nästa blogginlägg ›
HRD-DD.jpg
Av Klas Karlsson | 2017-05-17 Intraprenörer

Intervju med Marianne Norelius - årets Intraprenör 2010

Bakgrund

Pristagare: Marianne Norelius, Konsult, Apoteket AB och SEB

Vid utmärkelsen: Hälsostrateg, Apoteket AB

Motivering

”Marianne tilldelas priset för att i en avreglerad marknad ha uppvisat stor kreativitet och handlingskraft för att skapa affärsmässiga förutsättningar för att den tidigare monopolisten Apoteket skall kunna vara fortsatt konkurrenskraftig.

Hon har utvecklat flertalet nya koncept, såsom Apotekets Hälsokoll och Hälsotorget, samt övertygat ledningen om affärsnyttan i dessa och drivit dem till kommersiell framgång. 2009 var det mest framgångsrika året i Apotekets historia, vilket Mariannes insatser sannolikt har bidragit till."

Intervju med Marianne Norelius

Var är det som gör dig till en Intraprenör?

– Troligen ett starkt intresse för utveckling i den mening att jag gillar att se vad nästa steg är, hur man kan ta saker vidare. I det är en viktig del att jag är beredd att göra både tänk och verkstad, det vill säga när jag tror på något så har jag inga problem med att också jobba operativt.

Och i själva intraprenörskapet ligger ju också att man är inne i och en reell del av en organisation.

Vilka huvudsakliga egenskaper utmärker dig i ditt Intraprenörskap?

– Det kanske kan vara uthållighet och envishet. Och lusten att arbeta inne i en organisation, med övertygelsen att det går att påverka och förändra. Jag har aldrig längtat efter att vara fristående entreprenör eftersom jag tror man riskerar att förlora viss energi när man ska slå sig fram. På sådant som finns att tillgå i en organisation.

Hur ser du att Intraprenörskap har utvecklats de senaste åren, och vad tror du om Intraprenörskapets utveckling framåt?

– När jag fick den fina första utmärkelsen genom Talentia hade jag faktiskt aldrig hört ordet intraprenör… Sedan dess ser jag att det har växt stadigt. Utbildningar på högskolenivå på flera håll – bara det! Och jag är övertygad om att det måste växa vidare. Utan intraprenörer i större organisationer kommer man oundvikligen att bli omkörd.

Hur viktigt är Intraprenörskap för ett bolags utveckling? Hur viktigt har det varit för ditt bolag?

– Som jag sa tidigare så är det otroligt viktigt med intraprenörskap inom organisationer för att inte riskera bli omkörd. För Apotekets del tror jag att det har betytt att man sett att man måste låta den typen av personer som har intraprenörskap i sig, få utvecklas.

Hur ser du att ledare kan skapa bättre förutsättningar för Intraprenörskap inom företag?

– Genom att:

1. Ha klart för sig vad intraprenörskap är och innebär

2. Lära sig känna igen en intraprenörssjäl

3. Stötta den/dessa personer! Det behövs massor av stöd för att man ska orka driva sina frågor och då är chefsstödet helt avgörande.

Vad betydde utmärkelsen Årets Intraprenör för dig?

– Det har betytt en hel del. Året efter Talentia gav mig Åres Intraprenör fick jag också Veckans Affärers pris Årets Samhällsintraprenör. Dessa båda utmärkelser boostade mig att ta större plats och har också betytt att jag fått möjligheter som jag kanske inte skulle fått annars. Idag har jag ett konsultuppdrag för Apoteket och en anställning på SEB.