olu-eletu-134760.jpg
Av Klas Karlsson | 2017-05-17 Intraprenörer

Intervju med Pär Larshans - årets Intrapenör 2012

Bakgrund

Pristagare: Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells.

Vid utmärkelsen: Ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor, Max Hamburgerrestauranger.

Motivering

”Pär Larshans är årets Intraprenör 2012. Genom sitt orädda och besjälade sätt att driva sina hjärtefrågor inom Max Hamburgerrestauranger AB har Pär gång på gång lyckats identifiera synergierna mellan samhällsnytta och affärsmässig framgång. Detta har skett med stor innovationskraft i kombination med en unik förmåga att få med organisationen på samtliga nivåer."

Intervju med Pär Larshans

Vad är det som gör Dig till en Intraprenör?

– Drivkraft och en vilja att förändra, utan att nödvändigtvis själv profitera på det. Jag har inget behov av att skapa en förmögenhet, jag vill förändra och det är kraften. Jag tror mig ha en förmåga att se hur saker och ting hänger samman och vad som är viktigt för att få det att hända. Sedan är det viktigt att våga agera för att man verkligen tror och förstår att det är rätt. Men det som är extra viktigt är att förstå att en intraprenör behöver jobba tillsammans med andra, inte självständigt, så förmågan att samarbeta är oerhört viktig. Samarbete och likaså förankring är otroligt viktigt för att en intraprenör ska lyckas. Även om man själv är drivande så krävs det att man gör det med laget, annars lyckas man inte.

Hur ser du att Intraprenörskap har utvecklats de senaste åren, och vad tror du om Intraprenörskapets utveckling framåt?

– Insikten som jag själv har fått är just att intraprenörer är ett måste för att utveckla stora företag både nu och än mer i framtiden. Vi riskerar att hamna i ett dilemma där de stora företagen tappar innovationskraft samtidigt som allt snurrar mycket snabbare, och då riskerar vi att få erfara en kommande storbolagsdöd. Det räcker alltså inte att enbart fokusera på att köpa start-up bolag för att få innovativ tillväxt, utan det blir nödvändigt att även fokusera på hur man kan skapa ett innovativt klimat även i det befintliga företaget, och då tror jag att intraprenörskap är vägen framåt. Det är allt fler som inser att kravet på innovationstakt hela tiden ökar och då behövs den här ”galenpannan” som arbetar för ett nytänk fast med beaktande av kulturen, för att skapa förändring som organisationen kan köpa. Det innebär inte att man alltid jobbar som kulturen har varit, man snarare utvecklar kulturen och gärna stärker de delar av kulturen som är rätt. Att identifiera människorna med den intraprenöriella kraften kommer vara viktigt för företagsledningar, samt att ge intraprenörer förutsättningarna och kanske framförallt spelutrymme. Det är otroligt viktigt när man skapar förändring att laget är med. I mitt arbetsliv kan veckorna se väldigt olika ut där det hela tiden uppstår möjligheter, och det gäller att välja mellan dessa möjligheter utifrån vad som passar bäst in i vårt arbetssätt, vår kultur, vår strategi just nu. Intraprenörskap handlar väldigt mycket om förändring och när man förändrar kan det uppstå utmaningar inom men även utanför organisationen. Ett exempel är att jag för en månad sedan fick en inbjudan att vara med på ministermötet i Berlin, vilket högst troligt är ett resultat av mitt över 20 år långa arbete som intraprenör, för att diskutera på ministernivå hur FNs globala mål, SDGerna (Agenda 2030) kan göras funktionella. Det är oerhört viktigt att veta hur man ska förankra det här internt och vi arbetar nu parallellt med att ta vara på möjligheten med mötet. Men att förankra det internt är steg ett. Intraprenörskap leder till oerhört många spännande möjligheter, men det gäller att både välja och välja bort så vi gör det som är viktigast för oss i företaget.

Hur viktigt är Intraprenörskap för ett bolags utveckling? Hur viktigt har det varit för ditt bolag?

– Intraprenörskap är oerhört viktigt för bolagets utveckling. Dels för att utmana befintliga strukturer och processer i bolaget, men också för att synliggöras på marknaden och ta marknadsandelar. Intraprenörskap är A och O, det är där de stora stegen kommer tas men det är inte alltid genom jättestora investeringar utan att man först tar fram en metodik och utmanar ett samhällsproblem som först testas i mindre skala och sen utifrån det görs större investeringar när det bevisats fungera. Det är intraprenörer som driver det här arbetet, på Max var jag den som drev på och det är inte friktionsfritt men man måste hitta en metodik för att lösa konflikter. Men kom ihåg att friktion är det som skapar utveckling. Jag slutade på Max fyra gånger för det är viktigt att intraprenören just får utmaningar att lösa, men jag blev samtidigt återanställd fyra gånger för att jag fick just nya utmaningar att ta mig an.

Hur ser du att ledare kan skapa bättre förutsättningar för Intraprenörskap inom företag?

– En ledare måste arbeta nära intraprenören, men inte för att styra utanför att finnas där dels för att vara medveten om vad som händer men också för att coacha och agera stöd. Det är viktigt att ha en chef som kan fastställa att arbetet ska förankras, men som också stoppar när man går utanför gränsen. En intraprenörs arbete är så viktigt att för att det inte ska gå fel så måste ledningen finnas där och stötta, kunna fråga för att förstå och lyfta utmaningar som behöver lösas. Ibland händer det saker, människor blir inte alltid glada när man inte följer normen, och plötsligt ska det arbetas på ett annat sätt eller ageras på ett annat sätt och då måste ledningen veta varför. En intraprenör rätt använd kan vara väldigt mycket av en förändringsagent.

Vad betydde utmärkelsen Årets Intraprenör för dig?

– Just när jag fick priset så var jag mitt i ett flow av andra saker, så tänkte inte så mycket på det just då. Men i efterhand har jag insett hur viktigt det faktiskt är med intraprenörskap och att skapa organisationer som tillåter intraprenörskap. Jag arbetar väldigt nära mina anställa, inte för att styra men för att finnas där och stötta. Sen är jag som person drivande och vill att saker ska hända, så det blir ett givande och tagande hela tiden. Det är en bekräftelse och en ära att bli utsedd till Årets Intraprenör, i efterhand har jag haft nytta av det för att människor har större förståelse för hur jag är och vilka utmaningar mina sidor kan innebär, men framförallt också i högre utsträckning hur man kan utnyttja mina starka sidor. Jag hade ingen aning om att jag skulle få det, många pris och nomineringar vet man om men det här dök upp utan att jag visste om det vilket var extra roligt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta intraprenörskapet. Jag arbetar själv i min vardag med att upptäcka och stötta intraprenörskap, och delar gladeligen med mig av mina erfarenheter. Entreprenörer skapar sin egen lycka, intraprenörer bidrar till organisationers lycka.