Av Klas Karlsson | 2017-05-17 Intraprenörer

Intervju med Ulf Östermark - årets Intraprenör 2011

Bakgrund

Pristagare: Ulf Östermark, Utvecklingschef, Framtiden AB

Vid utmärkelsen: Projektledare, Göteborg Energi

Motivering

"Ulf fick priset för sitt besjälade arbete med att sätta smarta elnät på kartan. Hos Göteborg Energi har han skapat ett unikt kontaktnät i hela företaget och genom ett multidisciplinärt angreppssätt drivit visionära och lönsamma förändringar i en konservativ bransch."

Intervju med Ulf Östermark

Vad är det som gör dig till en Intraprenör?

– Jag driver frågor temavis, genom hela organisationen oavsett linjestruktur och jag gör det genom att förklara för människor varför den här frågan är viktig oavsett den formella strukturen vad gäller budgetar, ansvarsfördelningar, rollfördelningar eller liknande ser ut. Det går inte att bygga en formell struktur i ett företag som kan hantera omvärldens förändringar, nya affärsmöjligheter, ja helt enkelt att världen så snabbt förändras och då måste man kunna jobba på tvären och bortse från att man aldrig kommer att kunna ha en perfekt organiseringsstruktur eller rollfördelning som är up to date. Jag jobbar med saker som intresserar mig och som jag tycker är relevanta vilket är viktiga för att jag ska vara trovärdig och ha hög energinivå i mitt arbete med de här frågorna. Det måste vara frågor som jag själv brinner för vilket också är en komponent som gör mig till en intraprenör. Eftersom jag väljer att arbeta i större organisationer och sammanhang där det redan finns resurser och ansvarsområden på en övergripande nivå så känner jag mig mer som intraprenör än en entreprenör. Som entreprenör söker man också nya vägar och liknande men intraprenörskap för mig innebär att bygga upp en idé inifrån där det redan finns resurser och engagemang, och sedan att hittar nycklarna till att låsa upp de här låsen.

Vilket huvudsakliga egenskaper utmärker dig i ditt Intraprenörskap?

– Egendriv, att jag är både lust- och intressestyrd samt har en förmåga att på ett trovärdigt sätt involvera och hitta motivationen hos personen jag vill få med mig genom att presentera i deras värld och förklara varför.

Hur ser du att Intraprenörskap har utvecklats de senaste åren, och vad tror du om Intraprenörskapets utveckling framåt?

– Jag tycker inte att det har varit någon stark utveckling de senaste åren som jag kunnat se på ytan. Individer, jag själv inräknat, som jobbar med det här träffar jag på men jag tycker inte att det är en fråga som uppmärksammas eller hyllas, utan det är entreprenörskap som på något sätt kontinuerligt uppmärksammas. Frågan har inte varit ordentligt uppmärksammad de senaste åren, sen har jag för all del arbetat inom en science park. När jag fick priset var jag på Göteborgs Energi vilket var Sveriges största globala energibolag, en bra miljö för intraprenörskap och ett stort bolag så det fanns en värld att utöva intraprenörskap i. I Johanneberg science park har det varit mer att arbeta utifrån organisationen, så det är egentligen samma sak fast över organisationsgränser. Nu har jag precis klivit in i Sveriges största bostadskoncern Framtiden AB som består av ett flertal dotterbolag. Där finns också stora möjligheter att utöka intraprenörskap igen, så det är en väldigt aktuell fråga för mig just nu. Jag skulle gärna se att intraprenörskapet blev ett begrepp som lyftes upp, synliggjordes och hyllade sina hjältar igen – och helst i ännu större grad än förut. Om man lyckas med intraprenörskap så innebär det inte en ekonomisk ersättning på samma vis som med entreprenörskap, självklart tar man också större ekonomiska risker som entreprenör men lyckas man så är utdelningen mycket mer spektakulär. Intraprenörskap drivs mer i det tysta, med en mindre insats även om det kräver en hel del att driva frågor på tvären inom ett bolag. Jag skulle önska att intraprenörskap uppmärksammas mer, jag tro att det är en väldigt viktig inslag i framgångsfaktorerna för Sverige framåt att vi får fart på intraprenörskapet och synliggör och hyllar det. Världen blir allt mer rörlig, vi har redan många etablerade och framgångsrika företag och koncerner som behöver ständig förnyelse och detta är ett sätt att inte behöva börja om hela tiden utan hitta ett sätt att anpassa sig efter hur världen utvecklas.

Hur viktigt är Intraprenörskap för ett bolags utveckling? Hur viktigt har det varit för ditt bolag?

– Det som hände när jag fick priset var att ganska snart därefter så gick vi från ett tillstånd där vi jobbade mycket med investeringar och satsade framåt, till att få order om att hålla igen och dra ner investeringar vilket innebar att alla nysatsningar ströps. På så vis hade vi lite otur med tajmingen vad gällde ägarens instruktioner till bolaget, så förutsättningarna för att fortsätta arbeta med den typen av utvecklingsfrågor blev mycket svalare under några år. Det var varken tack vare, eller på grund av, Årets Intraprenör som det hände men arbetet som jag drivit som blivit hyllat och framgångsrikt i sin genre. Några av de grejerna vi tog fram lever vidare och blev en självklar del av arbetet, och som nu blivit en jättestor framgång. I någon mening kan vi väl säga att det blev som vi trodde, av tio idéer så var det en som blev riktigt bra av de satsningar som jag arbetade med. Det finns flera som kan komma att bli riktigt bra, men som man ännu inte vet riktigt hur det kommer att slå. Förnybar energi kommer och går som det vill men vi vill ju kunna använda den här energin när vi vill, och då behövs energilagring för att göra det möjligt. Och det är till stor del det som jag arbetade med, både laddning av elfordon och energilagring är två stora frågor som verkligen är framtidsaktuella. En viktig sak att inte glömma är människorna i den här satsningen, det var jag som fick priset men det var väldigt många fler som ägnade sig åt intraprenörskap på en dominerande del av sin arbetstid och blev otroligt duktiga på detta. Så en positiv aspekt som kom ut av detta var det nätverk och det arbete som blev ett resultat av detta har inneburit att intraprenörskap har spridit sig, och fortsätter att spridas. Ämnena varierar men intraprenörerna består. Man kan gå vidare till andra organisationer och arbeta efter samma metodik när man har läst sig. Därför är arbetssättet likt och väldigt användbart för ekosystemet av aktörer. Så jag tyckte att det var väldigt bra, det hade kunnat gå ännu bättre om makrotrenden hade varit att vi kunnat fortsätta satsa framåt men trots detta fick vi några guldklimpar som blev väldigt framgångsrika, och människorna som arbetare med det har lärt sig metodiken och sprider intraprenörskap vidare.

Hur ser du att ledare kan skapa bättre förutsättningar för Intraprenörskap inom företag?

– Det är en väldigt viktigt förutsättning, utan stöd från ledningen så är det väldigt svårt att göra något annat än på en ganska marginaliserad nivå. Man behöver någon som gör det officiellt att det är viktiga ämnen och att alla ska vara ombord på att arbeta med detta, sen innebär det ofta inte att man har något starkt formellt mandat med sig men man behöver den interna synligheten och uppbackningen i vissa lägen eftersom man ska driva nya frågor, och systemet i sig inte är anpassat för att driva den typen av frågor vilket leder till utmaningar och då behöver man stödet i ryggen. Det handlar mycket om att hitta motivationsfaktorerna i olika led, men i bakgrunden krävs ledningens stöd annars har man små möjligheter att göra något enligt min erfarenhet.

Vad betydde utmärkelsen Årets Intraprenör för dig?

– Det är svårt att säga precis vad utmärkelsen betydde men det gav en bra push och jag blev befordrad intern i samband med att jag fick utmärkelsen. Jag fick en formel post och blev chef för en nybildad affärsdivision som fick ha hand om alla de stora utvecklingsprojekten, och där mitt första uppdrag var att formera en sådan affärsdivision vilket var ett stort steg i karriären för mig. Jag fick mycket uppmärksamhet och goda omdömen för arbetet som hade gjorts, sen fick jag utmärkelsen och sen fick jag nya positionen. Och så har jag självklart kunna använda det nu när jag har sökt jobb efter det, då har jag använda mig av en del av juryns motivering så jag har tillmätt det här priset ett stort värde och framhållit det som ett av mina tunga meriter. Min utbildning och min ordentliga arbetslivserfarenhet utgör en väldigt bra grund, men som komplettering till detta så tycker jag att Årets Intraprenör ger en extra överton åt det hela så det har varit betydelsefullt för mig det tycker jag absolut.