andrew-neel-108081.jpg
Av Klas Karlsson | 2017-05-17 Intraprenörer

Intervju med Ulf Nordström - årets Intraprenör 2009

Bakgrund

Pristagare: Ulf Nordström, Chief Program Engineer, Volvo Cars

Vid utmärkelsen: Projektledare, Volvo Cars

Motivering

"Ulf har haft en avgörande roll i utvecklingen av de tekniskt, miljömässigt och kommersiellt framgångsrika DRIVe produkterna. Tack vare DRIVe satsningen sänkte Volvo sin bränsleförbrukning från 129 gram till 99 CO2/km och har därmed blivit bland de bästa i sin klass.

Ulf gjorde en korrekt uppskattning av efterfrågan för miljövänligare personbilar på marknaden och att företagets eftersläpning inom miljöområdet behövde åtgärdas. I en tid som präglas av oro för framtiden och pessimism har Ulfs handlingar och inställning haft en viktig psykologisk positiv inverkan för bolaget. Att Volvo Personvagnars resultat sedan har börjat vända under 2009 har givetvis många anledningar, men vi tror att framgångarna med DRIVe har varit en bidragande faktor."

 

Intervju med Ulf Nordström

Vad är det som gör dig till en Intraprenör?

– Det är liksom en inre drivkraft som vill få saker och ting gjort. Det handlar om att få saker gjorda, så enkelt är det bara. Det är nästan som en instinkt. Människor är olika, jag är kanske sådan att jag försöker få igång saker och genom att försöka påverka och jobba mycket med lobbyverksamhet få saker att hända i min omgivning.

En sak som är väldigt viktig är social kompetens, att ha en kommunikativ och social kompetens. Ett stort kontaktnät är också väldigt viktigt. Sen är det ju bra att man har det roligt på jobbet! Det är få personer i landet som har ett så roligt jobb som jag har, det kan jag lova dig.

Hur ser du att Intraprenörskap har utvecklats de senaste åren, och vad tror du om Intraprenörskapets utveckling framåt?

– Sedan jag fick Årets Intraprenör har jag personligen utvecklats väldigt mycket, en bidragande faktor till det är väl kanske det faktum att jag jobbar i Sveriges tredje största företag.

Det har rullat på väldigt mycket men att jag fick priset har ökat kännedomen om mig och mitt arbete i företaget, vilket jag har haft nytta av i alla kontakter och framförallt så har jag fått folks förtroende i större utsträckning. Det är så individuellt det här och vissa är mer intraprenörer än andra, det handlar ju om att få omgivningen med sig men det man kan säga nu är väl att man utbildas mer år det intraprenöriella hållet idag. Man vill ju att människor ska ta initiativ och inte bara jobba i fast processer, även det också är viktigt i stora företag för att bibehålla ordning och reda, men för att få saker och ting att hända så krävs intraprenörskap i både stor och liten skala. Jag skulle säga att man pratar mer om det idag, inte bara entreprenörskap utan även intraprenörskap. Det pratas det mer om än förut.

Hur viktigt är Intraprenörskap för ett bolags utveckling? Hur viktigt har det varit för Volvo?

– Det är oerhört viktigt. Det går ju inte att mäta, men vi har sett många saker som har hänt tack vare att det har funnits intraprenörer i företaget. När man vill få saker gjorda på kort tid eller få saker gjorda som är väldigt viktiga, så utser man sådana personer som har intraprenörskap i sig mycket mer idag än vad man gjorde för 8-10 år sedan så omgivningen är mycket mer lyhörd för personer som är drivande. Man tillåter intraprenörskap på ett annat sätt, många gånger blir det fel innan det blir rätt och man har större tålamod med att låta saker och ting gå fel.

För mig personligen har Årets Intraprenör inneburit att jag har fått ännu mera ansvar i företaget, och jag har fått ett väldigt stort förtroende från hela företagsledningen. Jag har väldigt korta vägar till de högsta beslutsfattarna vilket jag kanske inte fått annars. Sen är det trovärdigheten, att folk litar på en mycket mer än tidigare. Jag har ett jätteförtroende av företaget och går igenom saker och ting mycket enklare tack vare det. Baksidan med det är att de alltid förväntar sig ett väldigt bra resultat, vilket ställer stor press på mig.

För Volvos utveckling så innebar Årets Intraprenör att öka medvetenheten kring att vi måste arbeta med detta, i vårt fall då att arbeta med att sänka koldioxidförbrukningen vilket man efter detta har förstått i mycket större utsträckning inom organisationen. Mycket av det arbete jag gjorde innan jag fick priset har ju kommit upp på ytan och det drog igång med raketfart efter 2009, vilket har varit väldigt betydelsefullt för företaget då det bland annat har gett Volvo ett rykte om att bilarna förbrukar väldigt lite vilket är motsatsen till det rykte Volvos bilar hade innan.

Hur ser du att ledare kan skapa bättre förutsättningar för Intraprenörskap inom företag?

– Frihet är väldigt viktigt, att ge utrymme för eget ansvar. För mig personligen så har det inneburit att jag har startat en massa projekt som inte varit beställda, men som jag har sett att de behövs. De låter mig härja fritt väldigt mycket. Frihet har jag ju fått mer än normalt vilket också är ett resultat av att jag fick Årets Intraprenör, vilket har främjat mitt intraprenöriella arbete mycket. Hade jag inte fått priset så hade det kanske inte uppmärksammats så mycket.

Vad betydde utmärkelsen Årets Intraprenör för dig?

– Det har ju säkert gjort en massa, definitivt för min karriärmässiga utveckling och framförallt för att jag har fått så många kontakter både högt och lågt inom företaget. Det har gett mig väldigt stor kännedom och trovärdighet på företaget, som ju är ett väldigt stort företag så det är stort för mig. Jag har svårt att värdera hur mitt liv hade sett ut om jag inte hade fått utmärkelsen, förmodligen hade jag inte haft det arbete jag har nu. Det har betytt väldigt mycket för mig, det tror jag. Jag har svårt att värdera hur det hade sett ut annars, jag är ju fortfarande som jag är. Men jag tror att det ökade kändisskapet på företaget har gjort väldigt mycket för min karriär, det kan jag i alla fall säga med säkerhet.