byggstenar 1

Karriärvägarnas ABC - från säkra kort till zickzackare

 

Vi skrev sist om intraprenörer, och om hur du känner igen dem i din organisation. Nu behandlar vi något närbesläktat: hur personer med en intraprenörsådra ofta bygger sina erfarenheter och utvecklas i arbetslivet. Istället för att jobba sig uppåt, är det vanligare att bygga erfarenheterna på bredden, genom att byta ut kompetensområden mot nya med jämna mellanrum. Resultat blir ofta ett zickzack-CV. 

Det vi vill uppnå med denna bloggpost är indirekt att avmystifiera vissa brokiga CV:n och hjälpa dig som rekryterar som del av ditt jobb att hitta guldkorn som kanske annars hade förbisetts. Och, till dig som ofta får feedbacken i intervjuer att du ger ett kanonintryck, men att folk inte förstår din profil – ibland beror det just på att du har rört dig på ett oväntat sätt mellan de jobben du har haft. 

Det vanligaste sättet att utvecklas i arbetslivet är att gå från juniora till mer seniora roller inom sitt område – dvs. där det som tillkommer är senioritetsmarkörerna ledarskap, budget, försäljning och/eller ökade geografier. Det är ett rimligt sätt att utvecklas - men samtidigt inte det enda sättet att utvecklas.

Nedan illustrerar vi, med hjälp av byggstenar, hur man kan bygga sitt CV på två olika sätt. Gemensamma nämnare för våra fiktiva personer är att de började inom revision, och har idag chefspositioner. Vi börjar med en kort förklaring till de olika byggstenarnas innebörd:

Vita stenar: ”senioritetsstenarna" ledarskap, budget, försäljning och/eller ökade geografier
Olikfärgad tegel: ny funktion/”sida”/bransch/affärsmodell/sakfråga/skede/makro-eller-mikro

Det första sättet, nedan, är som de flesta av oss jobbar och tar oss fram. Personer med den här profilen kan både vara mer eller mindre drivna, duktiga, vassa eller kreativa. Gemensamt är att det finns en logik som de flesta ser direkt. De är de "säkra korten" i rekryteringsprocesser, och i regel har de lätt(are) att få sitt nästa jobb, tack vare stringensen.

Karriärväg 1.1

Det andra sättet är ett litet mer ovanlig väg att gå, men ibland är det just en sådan här profil som behövs. För nyansens skull - självklart kan brokiga CV:n, med t ex många kortare anställningar, tyda på en alltför rastlös person. Däremot, när en organisation uttryckligen söker en intraprenör för att definiera och driva förändring, märker vi att den första profilen ofta ändå har förtur. Sannolikt skulle dock rätt person för jobbet ha en profil som tyder på en vilja och en dokumenterad erfarenhet av att byta spår och upptäcka infallsvinklar som andra missar. 

Karriärväg 2.1

Avslutningsvis - långsiktig rekrytering handlar alltid om att se till helheten kring vad organisationen behöver på sikt såväl som i nuet. Ibland behövs säkrare kort, och ibland finns det utrymme för - eller till och med behov av - att ta ut svängarna. Med ökad förståelse för hur olika karriärval kan se ut, kan vi effektivare utvärdera olika personers kompetensprofiler och matcha dem mot det som behövs i varje unikt läge.