GVC Byggvärlden 20180601 v2

Talentias Geraldine von Celsing om ett modernt ledarskap i byggbranschen

Talentia är partner till priset Årets Byggchef, som delas ut av Byggvärlden och Byggcheferna. I samband med efterlysningen av nomineringar till årets pris intervjuas Talentias Geraldine von Celsing om vad som utmärker en föredömlig byggchef och om ett modernt ledarskap.

Läs mer här i Byggvärlden!