Rana för 280

Storyn bakom vår nya mångfaldssatsning - 280

Storyn bakom 280 Talent Group

Senhösten 2018 skapades en ny satsning gemensamt av Talentia och Qsearch, en branschkollega. Det nya bolaget kom att kallas för 280 Talent Group, inspirerat av året då det antika biblioteket i Alexandria grundades.* 280 skulle dock inte ha kommit till utan en lyckosam träff med den motiverade och imponerande Rana Barghouth.

Rana kom till Sverige 2015 p.g.a. kriget i Syrien. Hon såg fram emot att bo i ett säkert land, återuppta sin karriär och se sina barn växa upp i en hälsosam miljö. Samtidigt fanns den stora utmaningen med att börja om, socialt och yrkesmässigt, i det nya samhället.

I Syrien hade Rana hunnit jobba på ett stort internationellt telekomföretag inom HR i över 10 år, som rekryteringsspecialist och HR Business Partner. Därtill hade hon en utbildning inom business administration. Hon var mån om att så snabbt som möjligt få användning för sina samlade kunskaper i Sverige.

En av de viktigaste nycklarna för att lyckas med detta var det svenska språket. Även om hon identifierade internationella företag som använde engelska som arbetsspråk, ville hon inte begränsa sina möjligheter till att bara söka de engelskspråkiga jobben. Hennes ambition var att vara en del av samhället till fullo, och därför var det prioriterat att lära sig svenska.

Sagt och gjort. Rana studerade både svenska och Executive Education-programmet RAMP: Rapid Acceleration Management Program på Handelshögskolan i Stockholm. Hon lyckades också få möjlighet till att göra praktik på advokatbyrån Delphi, där hon arbetade inom HR.

Vi är nu framme vid den lyckosamma träffen. Under några intensiva möten med Rana som var i full färd med att söka efter sitt nästa steg i karriären, föddes det som skulle bli 280. Ur Talentias och Qsearch perspektiv var det tydligt att Rana var helt rätt person att utveckla båda företagens mångfaldserbjudande. Ranas arbetslivserfarenhet och utbildning, men också språkkunskaper och anmärkningsvärda driv var det som avgjorde frågan.

Målet med 280 speglar Ranas inställning när hon flyttade till Sverige – att erbjuda ett integrerat sätt att arbeta med mångfald genom rekrytering. Fokus är att hjälpa bolag att bredda sitt sökområde och fånga upp kandidater som inte annars hamnar på radarn. Det vi alla såg var att det fanns en möjlighet att bidra till integration och göra skillnad på den svenska arbetsmarknaden, inom ramen för den affär som uppdragsgivarna känner igen sig i. Viktigt har varit att det handlar om regelrätta anställningar, och inte praktikplatser eller inträdesjobb av olika slag.

Alla parter var överens om att detta kunde bli ett mycket intressant affärsområde, på kort- och lång sikt. Till stor del var detta drivet av att det ständigt råder kompetensbrist inom många yrken på arbetsmarknaden, men få fungerande sätt för bolag att rekrytera kvalificerade personer ur den utlandsfödda talangpoolen.

Tillsammans har vi identifierat några hinder som vi söker att överbrygga genom 280 – de hinder som gör att inte fler med rätt kvalifikationer kommer till sin rätta i lämpliga yrken. Vi sätter oss in i både kandidatens och rekryterande chefs sits och identifierar hur bristen på kunskap om varandras kompetens och erfarenheter kan skapa osäkerhet. Som team har vi verktyg för att översätta förväntningar och kunskap i båda riktningar, och på så vis bidra till en förbättrad kommunikation mellan kandidater och arbetsgivare.

En av utmaningarna att övervinna är varierande kunskaper i det svenska språket hos kandidaterna, men här gäller det också att definiera vilken språknivå som behövs för olika roller på arbetsmarknaden.  Beroende på utbildning och yrke erfordras olika kunskaper i svenska – här är skillnader stora mellan befattningar som utvecklare, arkitekt, riskanalytiker eller redovisningsekonom.

Rana har sedan start genomfört en stor kartläggning av både marknaden och arbetsmarknaden, lagt grunden för flera strategiska samarbeten och bidragit till flera spännande rekryteringar.

Vi med Rana brinner för att göra en stor skillnad på arbetsmarknaden och att bidra till att stänga klyftan mellan talangerna och våra kunder. Läs gärna mer på www.280.se

 

*Biblioteket tros ha varit det första flerspråkiga biblioteket, och var på sin tid ett ledande kunskapscentrum. På samma tema tror vi att smarta organisationer tar vara på nya infallsvinklar och ny kunskap.