Av Elias Rosell | 2018-09-19

Affärsområdeschef Syd - Samhällsbyggnad - För kunds räkning

För kunds räkning söker vi en Affärsområdeschef för affärsområdet Transport med ansvar för Södra Sverige.

Kunden är en stor internationell aktör inom sektorerna Buildings, Transport, Environment & Health, Water, Energy, Project Management och Management Consulting.

Affärsområdet Transport har ett brett utbud av tjänster omfattar planering, utformning, konstruktion och underhåll av vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och tunnlar. Alla typer av projekt hanteras, från förstudier och lagstadgade processer till utformning och projektgenomförande.

Affärsområdets kunder är i huvudsak Trafikverket, kommuner, kraftbolag, skogsbolag och företag i gruvindustrin.

Arbetsuppgifter

Som distriktschef ansvarar du för den strategiska och operativa ledningen för distriktet.

Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:

 • Budget- och personalansvar.
 • Identifiera nya affärsmöjligheter och skapa nya affärer.
 • Leda affärsområdet mot ökad lönsamhet.
 • Applicera företagsgemensamma strategier
 • Främja samarbete internt
 • Utveckla kompetens samt stötta enhetschefer och övrig personal.
 • Återrapportera till ledningsgruppen.

Erfarenhet och personliga egenskaper

För att lyckas med uppdraget krävs att du är drivande, förändringsbenägen med erfarenhet från personalledande befattning med engagerade ledarstil.

 • Minst 10 års erfarenhet från personalledande befattning, med erfarenhet av att leda andra chefer, gärna från distans.
 • Erfarenhet från ledande position inom teknikkonsultbranschen
 • Meriterande med erfarenhet från kund- eller entreprenadsidan.
 • Meriterande med kontaktnät i branschen, bland såväl offentliga som privata beställare.
 • Du är drivande, förändringsbenägen och stimuleras av att utveckla och driva en verksamhet mot gemensamt satta mål.
 • Du är en intraprenör som vara med och påverka.

Vill du veta mer så kontakta Mikael Persson på mikael.persson@talentia.se Observera att rekrytering till denna tjänst sker löpande, kontakta gärna Talentia för ytterligare information.


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.