Arbetsmiljöspecialist till JM AB

OM JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. 


Tjänsten
Vi söker nu en Arbetsmiljöspecialist till JM Sverige. JM har höga målsättningar för sina medarbetares säkerhet, välbefinnande och hälsa, vilket speglas i att arbetsmiljöavdelningen växer. 
Med denna roll sätter JM arbetsmiljöfrågan ännu högre upp på agendan. Syftet är inte enbart att vidareutveckla rutiner, utan även att bidra till att förutsättningarna för rutinernas efterlevnad optimeras. JM är med i branschnätverket Håll Nollan med målet att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare, såväl som underentreprenörer, känner sig trygga.

I rollen arbetar du främst med arbetsmiljön på byggarbetsplatserna, men även med motsvarande frågor för kontorsmedarbetarna. Du arbetar med såväl bygg och anläggningsverksamheten inom JM-koncernen. 


Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

 • Följa upp och utreda inrapporterade tillbud & olyckor
 • Genomföra utredningar av incidenter utefter inrapporterade händelser
 • Ta fram kort- och långsiktiga åtgärdsförslag för att motverka framtida incidenter i samråd med organisationen
 • Tillse att handlingsplan för åtgärder hålls uppdaterad samt följa upp att beslutade åtgärder genomförs
 • Systematiskt arbeta in det vi lär från olyckor och tillbud i strukturkapitalet
 • I samarbete med HR arbeta med förebyggande åtgärder kopplat till arbetssjukdomar
 • Stötta organisationen i arbetsmiljörelaterade frågor
 • Lösa säkerhetsrelaterade problem i organisationen
 • Arbeta in lösningar på arbetsmiljöproblem i strukturkapitalet
 • Ha regelbundna möten med Skyddsombuden samt medverka i regionala Skyddskommittémöten
 • Driva förändrings-/förbättringsprojekt
 • Sprida en god säkerhetskultur

Du rapporterar till Arbetsmiljöchefen för JM-koncernen, och tillhör en engagerad och lösningsorienterad avdelning. Placering är på JMs huvudkontor i Frösunda/Solna. Resor inom Sverige samt till Norge och Finland förekommer i tjänsten på månadsbasis.

Den vi söker
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen samt minst fem års erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Det är inte ett krav att du har erfarenhet från byggbranschen, men däremot ser vi gärna att du har arbetat inom tillverkning (fordon, elektronik, läkemedel eller livsmedel för att nämna några exempel).

För att trivas i rollen är du handlingskraftig, självständig, lösningsorienterad samt trivs med att arbeta i ett högt tempo.

Du bör trivas med den sociala dimensionen i arbetet, och triggas av att implementera in nya förslag, strategier och arbetssätt.

JMs kärnvärden är långsiktighet, engagemang, kvalitet, stilkänsla, lyhördhet och pålitlighet. Delar du dem kommer du att trivas!

Kontakt
Låter detta som du? Vänligen kontakta ansvarig konsult Geraldine von Celsing på geraldine.voncelsing@talentia.se. Urval och intervjuer sker löpande varför du är välkommen att höra av dig så snart som möjligt. Ansökan sker via formuläret nedan.


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.