Business Controller - Region VVS - Bravida

Bravida AB

Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på drygt 160 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Bravida ny

MÅL OCH UPPDRAG

I rollen som Business Controller på region VVS Stockholm i Division Stockholm på Bravida Sverige, arbetar man nära verksamheten (med en omsättning på ca 600 miljoner kr) och fungerar, genom sin kompetens i såväl redovisning som affärsutveckling, som regionchefens stöd på ett brett plan i ekonomirelaterade frågor. Förutom ansvar för ekonomisk uppföljning och analys, har Controllern i uppgift att vara ett viktigt stöd i projektuppföljningen av pågående projekt. Controllern förväntas vidare vara delaktig i regionens affärsmässiga utveckling med uttalat fokus på tillväxt och lönsamhet. Vidare har Controllern ett ansvar för att bedriva en löpande kompetensutveckling inom regionen, då merparten av verksamhetens anställda inte är ekonomiskt utbildade. Controllern ansvarar även för att driva regionens budgetprocess liksom för att löpande uppdatera måltal och utarbeta prognoser för verksamheten i enlighet med uppställda krav. Controllern förväntas också att ta sig an och utveckla verksamhetens administrativa rutiner.

PLACERING

Placering på huvudkontoret i Stockholm Västberga. Övriga medlemmar på controllergruppen sitter på Bravidas lokalkontor i Uppsala samt i Västberga, Stockholm.

RAPPORTERING

Personen kommer att rapportera till ekonomichefen för Division Stockholm, men kommer att arbeta mycket nära regionchefen för region VVS Stockholm.

ARBETSUPPGIFTER

 • Ansvar för ekonomisk uppföljning och analys.
 • Stöd i uppföljningen av pågående projekt.
 • Bollplank för region- och avdelningschefer.
 • Delaktig i regionens affärsmässiga utveckling.
 • Driva regionens budgetprocess.
 • Arbeta för att öka den ekonomiska kompetensen inom regionen.
 • Processutveckling av administrativa rutiner.
 • Medverka vid eventuella förvärv.

PERSONEN

Utbildning & erfarenhet

Civilekonom eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Minst fem års erfarenhet av controlling samt tidigare erfarenhet av projektredovisning, gärna från entreprenadverksamhet. God ekonomisk förståelse på ett brett plan för arbete i en transaktionsintensiv verksamhet.

Kunskaper

 • Redovisning samt ekonomisk uppföljning och analys.
 • Budget- och prognosarbete.
 • Projektuppföljning.
 • Affärsutveckling.
 • Erfarenhet av förvärv.
 • Goda IT-kunskaper.
 • Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper

För att lyckas i sitt uppdrag, bör du vara en god kommunikatör och ha lätt för att hitta samarbetsförmågor med olika kompetenser i organisationen. Genom förmåga att bygga nätverk och skapa kontakter, förmår Controllern få med sig sina medarbetare och nå uppsatta mål. Med en god pedagogisk förmåga, kan Controllern åskådliggöra och förklara sina synpunkter i en i stora delar icke ekonomiskt skolad organisation. Controllern bör vidare ha förmågan att arbeta självständigt och är strukturerad, analytisk och noggrann.

 • Planering och organisering (strukturerad och planerande, kan identifiera och organisera resurser, duktig på tidsplanering).
 • Hantera siffror och statistik (snabb och precis med siffror, relevant data snabbt tillgänglig, förstår statistik och ekonomi).
 • Entreprenöriellt tänkande (stora kunskaper om marknad och konkurrenter, ser kommersiella möjligheter, fokus på lönsamhet).
 • Nätverka (kommunicerar regelbundet med ett brett nätverk av värdefulla kontakter, kan räkna med deras stöd).
 • Oberoende och självsäker (självsäker och kan arbeta självständigt, egna åsikter och orädd att uttrycka en avvikande mening).

För att veta mer om tjänsten, eller om du har frågor, kontakta rekryteringskonsult Elias Rosell på 0704989750 eller elias.rosell@talentia.se


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.