Av Elias Rosell | 2023-01-17

TILLSATT - CEO - För kunds räkning

För kunds räkning söker vi en driven och entreprenöriell VD till ett scale-up av bolag som äger och utvecklar plattformar för morgondagens uppkopplade fastigheter.

Nuvarande erbjudande bygger på en skalbar plattform som tillhandahåller applikationer för fastighetsautomation (SCADA/HMI), energiuppföljning samt drift och underhåll i en samlad lösning.

Företaget har idag 10 anställda och ägs till lika delar av ett av Nordens ledande system- och hårdvarubolag inom fastighetsautomation med försäljning i stora dela av Europa, och ett av Sveriges största och snabbast växande integratörer inom fastighetsautomation och energieffektivisering.

Företaget och plattformen säljs idag genom de två ägarna som i sin tur säljer den molnbaserade plattformen till integratörer runtom i Europa och slutkunder i Sverige. En ny version av plattformen presenterades och lanserades under 2022.

Systemplattformen är byggd på och har uppdaterats utifrån de modernaste teknik- och systemvalen. Mot bakgrund av den stora och snabbt växande efterfrågan på system och applikationer för automation och energieffektivisering så avser nuvarande ägare att skala upp satsningen och utveckla verksamheten mot en extern försäljning eller börsintroduktion 2026.

Viktiga delar av uppdraget består dels i att vidareutveckla och i egen regi driva försäljning och support, dels affärsutveckla och skapa ett autonomt bolag.

Rätt kandidat är beredd att växa med bolaget, och ser glädje i att initialt delta i alla delar av arbetet med att bygga bolaget, såsom slutkundskontakt och Key Account Management. Du ser en tydlig uppsida i att själv kunna vara VD och vara med på ett ägande som skall kunna ge en mycket attraktiv avkastning över tid.

Du har tidigare bevisad erfarenhet inom sälj och affärsutveckling, och har troligtvis även byggt upp och drivit försäljning av en teknisk plattform, inklusive supportfunktion.

Rätt kandidat har även erfarenhet av B2B-affären och plattformar med öppna API:er i ett molnbaserat SaaS.

Önskade erfarenheter och personliga egenskaper

Erfarenhet från P&L- och personalansvar.

VD-erfarenhet (önskvärt)

Mycket starkt eget driv

Entreprenörsådra. Egen vision. Säljande

Integritet för att kunna hantera stakeholders på olika nivåer.

God ledarskapsförmåga

Strukturerad och metodisk


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Regeringsgatan 48, 111 56 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.