Av Freja Oldeen | 2020-01-14 CFO

CFO till Linas Matkasse

Linas Matkasse linkedin

Linas Matkasse grundades 2008 av syskonen Niklas Aronsson och Lina Gebäck med målet att förenkla vardagen i köket. Företagets ambition är att inspirera familjer att äta en varierad, hälsosam kost och spara tid när de behöver det mest. Linas Matkasse är en pionjär inom food-tech och den nordiska marknadsledaren på marknaden för online måltider. Framåt ligger den stora potentialen att erbjuda allt bättre tjänster baserat på ökad flexibilitet, datadriven CRM och operationell excellens.

Rollen

Som CFO kommer du att ha ett nära samarbete med CEO liksom med hela koncernledningen. CFO har ansvaret för den ekonomiska kontrollen, styrningen, planeringen samt finansieringen inom företaget. Du deltar även aktivt i affärsutveckling av befintliga och nya affärer, samt agerar stöd i verksamhetsstyrningen samt att följa upp att de satta målen och att den relaterade aktivitetsplanen uppnås.

CFO ska bla ansvara för- och aktivt arbeta med:

  • Ledning av koncernens ekonomi- och redovisningsfunktioner och controllers
  • Implementering och utvärdering av system, rutiner och metoder
  • Stöttning av försäljnings- och marknadsföringsfunktionerna i företaget
  • Bistå CEO gentemot stakeholders (styrelse, aktieägare, obligationsägare, mm.)
  • Affärsutveckling utifrån ett brett perspektiv, med fokus på lönsamhet och tillväxt för Linas Matkasse koncernen
  • Analys av aktiviteter som driver kundbeteende
  • Arbete i företagets ledningsgrupp

 

Erfarenhet och Kunskap

Vi ser att rätt person har relevant ekonomiutbildning på högskolenivå samt har flera års erfarenhet av att leda ekonomifunktioner i ett bolag på liknande nivå. Du har troligtvis även arbetat med recurring revenue-affärsmodeller tidigare. Du känner dig bekväm i att utarbeta strategier med såväl kort som lång tids- och planeringshorisont. Rollen kräver att du är datadriven och mycket analytisk då ”unit economics” och ”customer lifetime value” är viktiga framgångsfaktorer.

Du bör ha ett intraprenöriellt sinne, då mycket utveckling, inte minst digital, ligger framför bolaget. Företaget befinner sig i en konkurrensutsatt bransch med ständiga tekniska utvecklingar vilket kräver både flexibilitet och tålamod.

Vi ser det också som en fördel om du har ett intresse för branschen och känner dig trygg med att utforska och utvärdera nya arbetssätt och metoder. Du uppfattas av din omgivning som lyhörd och lägger ingen prestige i att alltid ”ha rätt”. Vidare har du en stark vilja av att använda din expertis till att göra skillnad och bidra till lönsamhet och tillväxt i bolaget.

 

För mer information om tjänsten hör av dig till Mio Takahashi på mio@talentia.se


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.