Av Emma Wiklund | 2020-01-24

Chef till WSP Järnväg i Stockholm

WSP

WSP Järnväg är en nationell sektion inom WSP Samhällsbyggnad. Sektionen består i dag av 200 medarbetare över hela. Avdelningen Projektering Öst söker nu en chef till gruppen EST. Gruppens medarbetare arbetar främst från huvudkontoret i Stockholm men även på kontoren i Västerås, Linköping, Örebro och Luleå. Inom WSP Järnväg finns spetskompetens som täcker hela järnvägsprocessen från ax till limpa. Avdelningen är idag i en stor organisatorisk tillväxt där prioriteten är att konsolidera verksamheten.

Under de kommande åren satsar Trafikverket stort på den svenska järnvägen. Runtom i landet påbörjas och färdigställs flertal järnvägsprojekt då både näringslivet och samhället i stort efterfrågar smidiga och hållbara resealternativ och i denna utformning har WSP en central och betydande roll.

I dagsläget arbetar WSP Järnväg med inte bara ett flertal stora multidisciplinära projekt som till exempel Ostlänken och Norrbotniabanan men också en rad mindre projekt.  

 

Arbetsuppgifter

Eftersom gruppens medarbetare arbetar på orterna Stockholm, Västerås, Linköping och Örebro är en del av chefens arbete att skapa en gemensamhet mellan medarbetarna. Du som chef ska hjälpa framdriften av enheten genom starkt ledarskap och förändringsledning. Chefsrollen omfattar många olika dimensioner och varierande arbetsuppgifter som till exempel:

  • Leda och utveckla gruppens medarbetare
  • Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter
  • Resurs- och beläggningsplanering
  • Rekrytering
  • Arbeta i egna och andras kunduppdrag inom tjänsteområdet.

 

Erfarenhet och personliga egenskaper

Du har gärna erfarenhet inom branschen med ca. 10 års erfarenhet som till exempel projektledare, chef eller uppdragsansvarig. Du har erfarenhet av projektering och projektledning av järnvägsprojekt inom BEST. Alternativt om du har erfarenhet inom entreprenad i järnvägsbranschen där du har varit arbetsledare, platschef eller motsvarande med arbete inom BEST. Det är positivt om du har erfarenhet av personalansvar och gärna på distans samt har arbetat med förändringsledning.

  • Ca 10 års relevant arbetslivserfarenhet och gärna 5 år av arbete som chef med personalansvar.
  • Teknisk förståelse av BEST.
  • God förståelse för branschen, kunder och konkurrenter
  • God förståelse av affären och ekonomi, resultat samt uppdrag.
  • Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.

Som ledare lyssnar du på dina medarbetare, lyfter dem och kan bidra med dina kunskaper. Du är relationsorienterad i att du ser dina medarbetare och bryr dig om dem som personer samt deras utveckling. Du kan genom ditt ledarskap bygga ett team som arbetar med och för varandra samt för företaget. Du bör ha ett affärsmässigt tankesätt och kan skruva om affärerna så att medarbetarna arbetar tillsammans.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Vänligen använd formuläret nedan för att anmäla intresse. För mer information om tjänsten, kontakta Emma Wiklund på mejl emma.wiklund@talentia.se eller mobil 070 – 721 67 16


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.