Av Elias Rosell | 2019-11-05

Digital Manager - Abilia

Abilia-ny

 

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet Abilia att deras hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. De menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor, och brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena kommunikation, kognition och omgivningskontroll & larm. Abilia har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien samt exporterar till ytterligare 20 länder. Abilia omsätter idag ca 230MSEK och ägs av MedCap, en nordisk aktör som investerar i etablerade bolag inom Life Science med betydande utvecklingspotential.

Läs mer om Abilia på: www.abilia.se.

För att läsa mer om Medcap, gå till: www.medcap.se

TJÄNSTEN

ARBETSUPPGIFTER

 För rätt kandidat finns nu en möjlighet att jobba med digitalisering i ett framgångsrikt svenskt bolag som dagligen arbetar med produkter som verkligen gör skillnad för sina användare. En spännande möjlighet att jobba i en roll med hjärta och hjärna.

I rollen som Digital Manager kommer du äga och utveckla Abilias digitala affär. Du kommer arbeta med ett brett spektrum av produkter inom Abilias portfölj, och vara den drivande kraften i en fortsatt digitaliseringsresa med fokus på e-handel, och arbetet med Abilias digitala plattform.

Som Digital Manager kommer du arbeta såväl strategisk som operativt med hjälp av marketing teamet för att ta Abilias affär in i en än mer digital tidsålder. Du kommer arbeta med att öka företagets digitala närvaro, i syfte att uppnå en högre grad av awareness kring Abilias produkter. I tätt samarbete med  internationell försäljning kommer du kartlägga den internationella marknaden för Abilias produkter då en tydlig strategi för företaget är att öka sin internationella penetration.

Du kommer att:

 • Arbeta med att förstå kundernas/slutanvändarnas behov för att bättre anpassa Abilias digitala erbjudande i syfte att skapa en så bra digital kundresa som möjligt.
 • Strategiskt leda och driva det digitala marknadsarbetet, med fokus på såväl Sverige som exportmarknader.
 • Leda arbetet med utveckling av samt driva försäljningen genom en webshop för slutkonsumenter.
 • Stödja Head of Business Development med digital affärsutveckling
 • Aktivt arbeta för- och driva hela organisationens digitaliseringsresa, och arbeta för att transformera processer och metoder, i syfte att utforska ett digital-first arbetssätt och förbättra funktioner i organisationen.
 • Aktivt bevaka digitala trender och konkurrenter inom Abilias produktområden samt tydliggöra Abilias digitala positionering på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

För att lyckas i din roll, behöver du:

 • Initiativkraft och god förmåga att prioritera, att självständigt driva arbete samt att leda andra i deras arbete.
 • Lyhördhet, samarbetsförmåga samt god förmåga att kommunicera och att strukturera och presentera information.
 • Nyfikenhet, kreativitet och problemlösningsförmåga.
 • Erfarenhet av digitalt transformationarbete, sannolikt med fokus på e-handel eller projektledning.
 • Goda erfarenheter av arbete med digital kommunikation i multipla kanaler.
 • Bred teknisk kompetens och intresse av att arbeta med utveckling ur flera perspektiv.
 • Behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift.

ORGANISATION

Som Digital Manager rapporterar du till Head of Business Development & Marketing som i sin tur rapporterar till CEO. Förutom nära samarbete inom den digitala gruppen kommer du också arbeta med Sales och Operations.

GEOGRAFISK PLACERING

Abilia HQ, Råsundavägen 6 i Solna

ÖVRIGT

Tjänsten innebär ett visst resande till Abilias kontor i Norge och England, samt till leverantörer, samarbetspartners, mässor och kunder i Europa.
Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.