Junior ekonomiansvarig för kunds räkning

Talentia söker en driven och engagerande ekonomiansvarig till ett dotterbolag inom en svensk koncern. Koncernen är verksam inom installation- och inomhusklimat.

Bolaget omsätter omkring 100 milj. och har ca 50 anställda.

Koncernen genomgår en omorganisation och ekonomiansvarig kommer initialt att arbeta mycket nära CFO för att under 2021 flytta ut i dotterbolagsverksamheten och självständigt driva ekonomifunktionen framåt i nära samarbete med bolagsledningen. Huvuduppgiften är att stödja kärnverksamheten i ekonomifrågor.

 

Exempel på ansvar & arbetsuppgifter (men ej uteslutande):

 • Ansvarig för den ekonomiska redovisningen och rapporteringen inom bolaget samt till koncernen
 • Ansvarig för hela ekonomiflödet inom bolaget
 • Fungera som bollplank till dotterbolags VD i ekonomiska och administrativa frågor
 • Ansvarig för bolagets externa rapportering gentemot myndigheter o dyl.
 • Ansvarig för bolagets lönehantering och personalrelaterade frågor för bolagets anställda, enligt koncernens riktlinjer
 • Controlling i bolagets process för projektprognoser, samt ständigt sträva efter att förbättra prognosprecisionen
 • Ansvarig för kreditbedömningar av kunder, fakturering vid rätt tidpunkt och effektiv bevakning av fordringar
 • Analysera bolagets verksamhet avseende lönsamhet och utveckling (projektprognoser, projektutveckling, täckningsgrader,
 • Utveckla systemprocesser enligt företagets och koncernens behov
 • Administrera löne- och personalrelaterade frågor avseende bolagets anställda
 • Upprätthålla nödvändig kunskap om lagar och regler som påverkar verksamhetens ekonomi- och personalfrågor

 

Kompetenskrav/erfarenhet:

 • Kunskapsnivå motsvarande examen från Universitet eller högskola (ekonomisk inriktning)
 • Erfarenhet av hela ekonomiflödet
 • Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift
 • Goda kunskaper i Officepaketen
 • Goda kunskaper i ett eller flera större affärssystem
 • Kunskap om projektekonomi och succesiv vinstavräckning är en merit
 • Erfarenhet från branschen är en merit
 • Du är mycket social och har enkelt att skapa relationer. Är strukturerad, proaktiv och vågar ta egna initiativ. Du är prestigelös och idérik och du gillar att exekvera beslut och arbeta operativt i verksamheten.

För mer information om rollen och rekryteringsprocessen kontakta Mio Takahashi 070 7 748 907 eller mio@talentia.se


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Regeringsgatan 48, 111 56 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.