Försäljningsansvarig - Verahill

Verahill_Logo

För dig som vill vara med på en unik transformationsresa finns nu möjligheten att bli försäljningsansvarig i en mycket intressant konsolideringsprocess. Verahill konsoliderar familjejuridikbranschen, och har på kort tid fått upp såväl finansiella som strategiska resurser för att lyckas i en tid där många utmanare tror att det digitala mötet kan ersätta det fysiska.

Verahill är ett bolag inom Klarahillkoncernen, vilken består av kunniga lokala familjeföretag som tillsammans driver en femtedel av de auktoriserade byråerna inom Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF). Dessa delar samma vision och värderingar. Visionen är att vara den begravningsbyrå som kunderna helst väljer och den byrå som konkurrenterna helst vill vara.

Verahill Familjejuridik är sprunget ur den omfattande juridiken som finns kring bouppteckningar och arvskiften som uppstår ur begravningsverksamheten. Här jobbar man inte enkom med dödsfallsjuridik, utan med ambitionen att vara det självklara valet för familjejuridiken genom livets alla skeden. Klarahill gör motsvarande konsolideringsresa i en parallell-, och på samma sätt fragmenterad bransch, vilket ger ytterligare en dimension till uppdraget. Den digitala utvecklingen av tjänster inom Verahill är en stor del av affärsstrategin kombinerat med tron på att tekniken i en del situationer aldrig kan ersätta det personliga mötet. Verahill har kontor i Stockholm, Skåne, Småland, Västra Götaland och på Öland, med expansionsplaner till ett flertal andra regioner och städer i Sverige

Koncernen har på bara några få år vuxit till Sveriges näst största aktör inom både begravnings-och familjejuridiksegmenten och är idag över 100 anställda, fördelat på 35 kontor runt om i Sverige med en omsättning på årsbasis som närmar sig 200 MSEK. Affärsplanen fram till 2021 pekar på en dubblering av omsättning och antal kontor.

Organisation

Verahill har korta beslutsvägar och den aktuella tjänsten rapporterar till COO/Affärsområdeschef Verahill.

Befattning       

Rollen

Mål och uppdrag

Verahill vill bredda och nå ut med sina tjänster för att hjälpa människor på bästa sätt med olika familjejuridiska funderingar. Som försäljningsansvarig kommer du i huvudsak att ansvara för affärs- och konceptutveckling för Verahill.

Eftersom koncernen befinner sig i en expansionsfas kommer du som försäljningsansvarig tidigt ställas inför frågeställningar om hur verksamheten på bästa sätt effektiviseras ur ett försäljningsperspektiv. Du kommer också arbeta med att ta fram nya kunderbjudanden inom privatjuridiksegmentet, och undersöka möjligheter för försäljning genom andra kanaler än de nu använda. Verahill eftersträvar framgent att öka sin försäljning via partnernätverk och arbeta med upparbetade kundstockar, varför du gärna får ha erfarenhet av denna typ av försäljning sedan tidigare.

Vidare kommer du ansvara för att säkerställa att de i koncernen ingående begravningsbyråerna är uppdaterade med strategier och metoder för försäljning av juridiska tjänster.

Arbetsuppgifter

Ta ett huvudansvar för Verahills försäljning, inkluderande bland annat:

 • Strategiskt försäljningsarbete/ledning
 • Taktiskt försäljningsarbete/ledning
 • Utveckla partnerskap med relevanta intressenter
 • Affärsutveckling och framtagande av nya affärskoncept
 • Erbjudandeutbildning för koncernens byråer och medarbetare

Utvecklingsmöjligheter

I branschen är välfungerande och professionell verksamhet av yttersta vikt. Eftersom bolaget är under uppbyggnad finns möjligheter att vid uppvisat goda resultat axla ytterligare ansvar.

Kompensation

Fast lön och prestationsbaserad bonus

Övrigt

Placeringsort är Stockholm, Nacka. Resor inom Sverige är vanligt förekommande.

Person

Utbildning

Troligtvis har du eftergymnasial utbildning inom ekonomi/marknadsföring alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Yrkeserfarenheter

Du har minst tio års erfarenhet av kvalificerat och komplext försäljningsarbete. Troligtvis har du arbetat på ledningsgruppsnivå, och innehaft en ledande roll tidigare, och förstår komplexiteten som kommer med att genomföra förändringsarbete i en organisation. Vi ser gärna att du har erfarenheter från snabbväxande organisationer som under en begränsad tidsrymd behöver öka sin försäljning för att fortsätta sin tillväxtresa, men också från organisationer med väletablerade modeller och processer för försäljning.

Erfarenhet och Kunskap

 • Stor erfarenhet av försäljning av kvalificerade tjänster
 • Vana att coacha och leda i förändring
 • Mycket affärsmässigt driv
 • Mycket goda kunskaper i förhandlingsteknik
 • Erfarenhet av självständigt arbete och praktisk problemlösning
 • Stor erfarenhet av arbete med beräkningar, prognoser och försäljningsbudgetar.

Personliga egenskaper

Vi tror att du som passar för tjänsten klarar av att hantera varierande arbetsuppgifter med periodvis hög arbetsbelastning och arbetstempo, och har förståelse för att arbete i en relativt nyetablerad koncernorganisationsstruktur kräver flexibilitet, tålamod och intraprenörskap.

Du har en god analytisk förmåga, och har en stor pedagogisk ådra. Vi ser också gärna att du har ett brinnande intresse för all ny teknik, och känner dig trygg med att utforska och utvärdera nya arbetssätt och metoder. Du uppfattas av din omgivning som lyhörd och förstående, och lägger ingen prestige i att alltid ”ha rätt”. Du möter människor i alla delar av landet, individer som är unikt kompetenta inom sitt specifika skrå, men med mycket liten erfarenhet av att ingå i och delta i byggandet av ett större rikstäckande bolag. Med andra ord är pedagogik, ödmjukhet och intresse för människor, och att få med människor på det vi ser som en spännande resa, av största vikt.

Vidare har du en stark vilja av att använda din expertis till att göra skillnad i människors liv, och bidra till tillväxt i viktiga branscher.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Elias Rosell, rekryteringskonsult, på 0704 - 98 97 50, eller elias.rosell@talentia.se. Urval och intervjuer sker löpande varför du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

 


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.