Av Elias Rosell | 2018-11-12

Informationssäkerhetsutvecklare till JM AB

FÖRETAGET

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

TJÄNSTEN

Som Informationssäkerhetsutvecklare är du placerad på Projektkontoret, som är en avdelning inom koncernstaben Verksamhetsutveckling. Projektkontoret driver flertalet tvärfunktionella utvecklings/processförbättringsprojekt och består av 7 personer.

JM INFOSÄK-1

Rollen som informationssäkerhetsutvecklare innebär att du har ett ansvar för dataskyddsefterlevnaden i koncernen, med fokus på proaktiva/förebyggande aktiviteter. GDPR-efterlevnad är en central del i informationssäkerhetsarbetet, men inte det enda området.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

 • upprätthålla och förbättra organisationens rutiner för behandling av känsliga uppgifter, för att upprätthålla en god skyddsnivå av personuppgifter
 • skapa utbildningar och arbeta med kommunikation kring dataskydd för verksamhetens olika avdelningar
 • löpande genomföra internrevision av koncernens dataskyddsarbete, samt leda konsekvens- och riskbedömningar
 • rapportera och följa upp dataskyddsincidenter

Du rapporterar till avdelningschefen för Projektkontoret, men du kommer även att arbeta tätt med informationssäkerhetschefen, samt koncernens juridiska avdelning.

För rätt person finns det goda möjligheter att framåt axla ett större ansvar inom avdelningen eller arbeta med verksamhetsutveckling/processutveckling på andra stabsfunktioner på JM.

Placering är JMs huvudkontor i Solna.

EFTERSÖKT PROFIL

Kompetens/erfarenhet:

 • Minst 3 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet – i ett linjeföretag eller som konsult
 • Erfarenhet av strukturerat utvecklingsarbete i projektform (Lean, Kaizen, 5 Whys, m.m.)
 • Erfarenhet av implementation av GDPR
 • Erfarenhet av att skapa utbildningar (inte ett krav, men meriterande)
 • En utbildning på kandidatnivå, med inriktning informationssäkerhet (alt. bredare utbildning inom IT/Information/Ekonomi där kunskap om informationssäkerhet tillgodogjorts genom arbete)
 • Goda kunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift), och god förmåga till att kommunicera tydligt

Personliga egenskaper:

 • God analytisk förmåga & ett metodiskt tillvägagångssätt
 • Personlig integritet
 • God samarbetsförmåga
 • Socialt kompetent & trivs i en utåtriktad roll
 • Självständig och drivande

Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.