Kommunikatör till Mäklarsamfundet

MSF Linkedin

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten.

Mäklarsamfundet är Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare med drygt 80 procent av alla registrerade fastighetsmäklare i Sverige som medlemmar.

Mäklarsamfundets arbete kan delas in i två områden; opinionsbildning och service. Mäklarsamfundets opinionsbildande arbete syftar till att tillvarata medlemmarnas intressen genom att säkerställa bästa möjliga branschvillkor och ett högt anseende för branschen. Arbetet sker främst genom att:

  • Driva och delta i boende- och bostadsmarknadsdebatten
  • Vara remissinstans för lagstiftningsärenden, främst inom boende- och fastighetsmäklarjuridik
  • Initiera och underhålla kontakter med intressenter och beslutsfattare
  • Arbeta med kunskapshöjande initiativ mot bostadskonsumenter
  • Ta fram och kommunicera ut analyser, utredningar och rapporter i bostadsmarknadsfrågor
  • Hantera press- och mediefrågor och säkerställa att Mäklarsamfundets budskap når ut i redaktionella medier

De erbjuder även sina medlemmar service i form av juridisk rådgivning, utbildning och kompetensutveckling, upphandling av fördelaktiga försäkringslösningar samt stöd och råd till medlemmarnas kunder, bostadskonsumenterna, genom Mäklarsamfundets kundombudsman.  

Sedan april i år är Mäklarsamfundet ensam ägare i Svensk Mäklarstatistik som sedan 2005 samlar in uppgifter från bostadsförsäljningar som sker via fastighetsmäklare. De är Sveriges enda oberoende leverantör av en heltäckande bild av prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

 

Arbetsbeskrivning

I rollen som kommunikatör på Mäklarsamfundet arbetar man tätt ihop med VD, Analys-/kommunikationschef, digital kommunikatör samt Svensk Mäklarstatistiks VD. Tiden kommer fördelas mellan samfundet och andra delar av koncernen, då främst Svensk Mäklarstatistik. Den digitala kommunikatören kommer stå för det visuella och arbeta i nära dialog med kommunikatören.

Framgångsfaktorer i rollen blir att snabbt sätta sig in i Mäklarsamfundets verksamhet och att självständigt kunna producera rapporter med stöd från data och analysarbete, samt påverka kommunikationsstrategin på Mäklarsamfundet.

Rätt person kommer att i förekommande fall, vid sidan av VD och kommunikationschef, agera talesperson i och för branschen och Mäklarsamfundet. Detta kommer innebära ett löpande arbete med medierelationer och kontakter inom press.

För rätt person erbjuds stor möjlighet att tillsammans med Analys- och kommunikationschefen påverka vilken inriktning och vilket utförande som är bäst för att maximera Mäklarsamfundets synlighet i den bostadspolitiska debatten, uppnå verksamhetsmålen och engagera medlemmarna.

 

Vem är du?

Rätt kandidat har en akademisk utbildning från relevant område och har troligtvis arbetat i tre till fem år. 

Vi söker en samhällsintresserad berättare, som med vass penna är van vid att förpacka ibland komplex information och formulera tonsäkra budskap för olika kanaler och målgrupper. Dokumenterad kompetens och erfarenhet inom kommunikation med bakgrund som skribent, pr-konsult, eller från kommunikationsbyrå. Det är ett plus med tidigare erfarenhet av engagemang inom eller arbete för medlems- bransch- och intresseorganisationer. Vana vid att producera pressmaterial, rapporter och opinionstext och grundläggande analytisk kompetens är framgångsfaktorer för rollen.

Vi tror att rätt person för tjänsten har en förmåga att självständigt sätta sig in i en stor mängd data, analysera denna och hitta vinklar och frågor lämpliga för analyser, rapporter och medieutspel. Därför är det viktigt att i rollen som kommunikatör trivas med att synas i mediala sammanhang och/eller som talare på seminarier och konferenser.

Tjänsten är en heltidsanställning med start i början av 2021.

 

Har du frågor rörande tjänsten? Kontakta då Freja Oldeen på freja@talentia.se eller 076-348 81 95.

 


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Regeringsgatan 48, 111 56 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.