Av Elias Rosell | 2019-07-10

Konsulter till Talings Consultant Scandinavia - TCS

Konsulter till Talings Consultant Scandinavia - TCS

Vill du arbeta i en tekniskt utmanande bransch tillsammans med inspirerande och kunniga kollegor samt kunder?

Vi söker nu efter gruvdammsexperter, geotekniker och projektledare till TCS.

På TCS arbetar drivna civilingenjörer som utvecklat en spetskompetens inom sitt teknikområde och har målet att bidra till en positiv utveckling inom branschen.

Utvecklingsmöjligheterna är långtgående och många inom TCS både för den teknikintresserade specialisten eller den mer generella driftige projektledaren.

Exempel på projekt

  • Rådgivning och planering både inför och under olika processer samt upphandlingar
  • Samordning av expertis inom olika teknikområden för framtagande av teknisk beskrivning och underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Utbildning av driftsorganisationer
  • Situationsanalyser med fokus på dammsäkerhet
  • Design av dammar (geokonstruktion av riskobjekt med tillhörande komplexa stabilitetsanalyser)
  • Riskbedömningar för geokonstruktioner
  • Framtagande av program för geoundersökningar och utvärdering av materialparameterar

TCS erbjuder en arbetsplats i framkant – det finns möjligheter och flexibilitet att själv styra över sin arbetssituation i kombination med konkurrenskraftiga förmåner.

TCS har i dagsläget kontor i Stockholm, Linköping, Höganäs och Luleå. Den stora frågan är: var vill du arbeta ifrån?

Mer information om TCS finns på hemsidan:  http://tailings.se/

Är du intresserad av att veta mer: kontakta Mio Takahashi mio@talenita.se  +46707748907 eller Sara Åleberg sara.aleberg@talentia.se  +46703539659


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.