Av Klas Karlsson | 2017-11-15

Marknadskoordinator till Abilia

Företaget

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Företaget har över 40 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja hjälpmedel, och exporterar idag till 20 olika marknader.

Här tycker man alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor. Det finns ett djupt engagemang hos företagets medarbetare för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

Att detta är viktigt för Abilia syns redan i företagsnamnet: Abilia kommer från det engelska ordet "ability" som betyder förmåga.

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena kommunikation, kognition och omgivningskontroll & larm. Företaget har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien.

Tjänsten

Som marknadskoordinator tillhör du kommunikationsavdelningen och rapporterar till kommunikationschefen. Vissa projekt driver du själv, och i andra projekt stöttar du dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår att:

  • Driva tilldelade kommunikationsprojekt i enlighet med tidplan och budget, såsom att designa produktblad, annonser eller producera videos.
  • Assistera kollegor i marknadsaktiviteter kopplade till produktlanseringar
  • Aktivt bidra till utvecklingen av Abilias webbsida samt närvaron i sociala medier
  • Driva utvecklingen av Abilias intranät

Vissa uppgifter är knutna till händelser såsom produktlanseringar eller deltagande på mässor, medan andra har en mer proaktiv karaktär – som att säkerställa att företagets bildbank är uppdaterad.

Placering är Abilias huvudkontor, som är beläget i Stockholm (Rotebro).

 

Profilen

Vi söker dig som har en utbildning inom marknadsföring och/eller kommunikation, på YH- eller högskolenivå.  

Sannolikt har du ett par års erfarenhet i en liknande tjänst. Det är viktigt att du har gedigna kunskaper i Adobeprogrammen Indesign, Photoshop, Premiere och Illustrator, för att effektivt kunna producera online- och offlinematerial.

Du talar och skriver obehindrat på både engelska och svenska. Förstår du norska är det meriterande, givet att Norge är en viktig marknad för Abilia.

Hos Abilia får du möjlighet att bidra till att fler människor kan leva mer självständigt, och dina insatser syns snabbt i det materialet som kommer ut globalt. Gillar du att ta ansvar och få nya utmaningar, kommer det finnas möjlighet till att växa inom organisationen.

Företagets värdeord är Passion, Innovation och Kvalitet. Känner du igen dig? Sök tjänsten nedan eller kontakta Geraldine von Celsing på geraldine.voncelsing@talentia.se


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.