Processledare Rotorsaksanalys till JM AB

OM JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. 

Tjänsten
JM har i dagsläget ett välutvecklat verksamhetssystem, som ger medarbetare i alla funktioner verktygen att utföra sitt jobb på bästa sätt. Detta ger goda förutsättningar för rätt kvalitet i slutprodukten, det vill säga de bostäder som JM levererar. JM har under många år arbetat med Strukturerad Projektutveckling vilket syftat till standardisering av produkt och processer enligt några av de grundläggande principerna inom Lean Production.  

Nu söker vi dig som vill vara med att fortsätta driva vårt förbättringsarbete inom produktion!  

Som Processledare med inriktning Rotorsaksanalys bidrar du till att förbättra JM:s arbetssätt, utifrån Ishikawametoden. I denna roll kommer du initialt fokusera på två av våra prioriteringsområden; arbetsmiljö och kvalitet, men med tiden kan fler fokusområden tillkomma.   

I dina arbetsuppgifter ingår att:  

  • Självständigt analysera statistiskt material såsom felanmälan under garantitiden, arbetsskadestatistik m.m. vilka ligger till grund för den fortsatta rotorsaksanalysen
  • Självständigt driva workshops med sakkunniga representanter från verksamheten
  • Presentera förslag till åtgärder i olika interna beslutsforum
  • Ansvara för att beslutade åtgärder implementeras i Verksamhetssystemets processer i samarbete med processägare
  • Följa upp implementerade åtgärder ur ett kostnadsperspektiv

Utöver att leda och genomföra rotorsaksanalyser ingår i uppdraget även att samordna, förvalta och utveckla JMs produktionsprocess. Arbetet sker i nära samarbete med Processägare produktion. Det uppdraget innebär bland annat att:  

  • Driva, samordna, förvalta och utveckla förbättringsarbetet avseende produktionsprocessen i JMs Verksamhetssystem
  • Genomföra analyser, utredningar och utvärderingar av förbättringsförslag

Tjänsten tillhör JM Produktion organisatoriskt och du rapporterar till Kvalitetschefen. Tjänsten medför att man tillgodogör sig goda kunskaper om JMs organisation, och därmed får en unik utgångspunkt för att ta sig an fler utmaningar inom koncernen på sikt. 

Den vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta med processutveckling och förändringsledning, där Ishikawa/5 Whys-metodik har ingått som en av dina valda metoder. Sannolikt arbetar du som managementkonsult eller in-house på ett större företag. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet från byggbranschen eller verkstad/tillverkande industri. Vad gäller utbildning är det sannolikt att du har en akademisk utbildning inom teknik och/eller ekonomi.

Personliga egenskaper som JM värderar högt är prestigelöshet, lyhördhet, höga ambitionsnivå och att vara en lagspelare.  

Kontakt
Låter detta som du? Vänligen kontakta ansvarig konsult Geraldine von Celsing på geraldine.voncelsing@talentia.se. Urval och intervjuer sker löpande varför du är välkommen att höra av dig så snart som möjligt. Ansökan sker via formuläret nedan.


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.