Produktionsekonom till JM AB

Om JM
J
M är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Tjänsten
Vi söker nu en Produktionsekonom till Region Stockholm Nord på JM. Rollen är ny och du arbetar i en affärsstödjande roll i ett nära samarbete med flera av regionens platschefer. Ditt fokusområde är därmed den största kostnadsposten i ett bostadsutvecklingsprojekt - produktionen. 

Arbetsuppgifter:

  • I tidiga skeden finnas som stöd i upprättande av kalkyler; kalkylgranskning, produktionskalkyl, omkostnadskalkyler, tjänstemannakalkyler m.m.
  • Medverka vid upprättandet av risklistor
  • Följa upp kostnader löpande i ca 3 st projekt, stötta arbetsplatserna.
  • Säkerställa riktighet i prognoser
  • Följa upp kostnadsavvikelser och återrapportera till kalkyl. centrala inköp, projektutveckling mm.
  • Kravställa på leverans i form av ekonomi och utbilda arbetsplatsens personal vid behov
  • Följa upp timmar i projekten

Du deltar regelbundet i olika forum såsom platschefsmöten, regionala inköpsmöten och prognosmöten. 

Placering är Frösunda/Solna i Stockholm, och du besöker projekten du stöttar regelbundet. Projekten i Stockholm Nord är belägna i bl. a. Sollentuna, Järfälla och Täby.

På JM ska du kunna prestera och få nya utmanande arbetsuppgifter när de gamla blivit för små. Här skapas förutsättningar för att din karriär är en som du känner stolthet över och det görs genom att tänka långsiktigt i allt som görs. Husen, stadsdelarna och livsmiljöerna JM skapar ska finnas kvar i minst 100 år och därför är hållbarhet JMs ansvar och ambition. Bolaget har lyft in FNs globala mål för hållbar utveckling i verksamheten, det innebär olika åtaganden som till exempel att år 2030 ska JMs klimatpåverkande utsläpp vara nära noll och att 20% av hantverkarna på företaget ska vara kvinnor.  

Den vi söker
Vi söker en person som är självgående och analytisk. Du har en förmåga att arbeta utifrån satta budgetmål, har prognosvana och gillar att arbeta med siffror. Du har en akademisk examen inom ekonomi/teknik/dylikt samt minst 3 års erfarenhet från relevant arbete. Idag arbetar du exempelvis som entreprenadingenjör - om du arbetar i samma bransch - eller som controller.

Branscherfarenhet är meriterande men inget krav  för denna tjänst. Detsamma gäller erfarenhet av att arbeta i SAP. 

Kontakt
Vid frågor, kontakta Geraldine von Celsing, rekryteringskonsult, på 070-7794966 eller geraldine.voncelsing@talentia.se. Urval och intervjuer sker löpande varför du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt!


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.