Produktutvecklare Installation & Energi (VVS) till JM AB

Om JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Rollen
På JM arbetar vi med ett strukturerat arbetssätt med gemensamma tekniska lösningar för samtliga projekt. Dessa tekniska lösningar redovisas i projekteringsanvisningar, monteringsanvisningar, metodbeskrivningar och produktbeskrivningar.

Nu söker JM en Produktutvecklare med inriktning Installation & Energi.

Rollen ingår i Tekniska avdelningen, som ansvarar för att utveckla och förvalta JMs koncerngemensamma tekniska lösningar. Det övergripande syftet med den här tjänsten är att utveckla hur JMs framtida bostäder ska byggas.

JM har digitalisering och industrialisering högt på agendan, vilket den aktuella rollen präglas av. Användandet av t ex BIM och PLM bidrar till effektivare projektering och produktion, men även förbättrade möjligheter till analys, uppföljning och förbättring. På sikt läggs även grunden för att kunna utnyttja IoT.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

  • Produktutveckla – tillsammans med dina kollegor vidareutveckla en bärande del i JMs strukturkapital med fokus på VVS-installationer.
  • Proaktivt analysera, utreda och utvärdera alternativa/nya lösningar avseende ventilation, värme och sanitet men även till viss del inom el och styr
  • Ta fram beslutsunderlag rörande förändringar i projekteringsanvisningar inkl. driftkort, produktbeskrivningar
  • Ta fram underlag för centrala ramavtal, samt bidra till att utvärdera och utveckla ramavtalskonsulter
  • Dokumentera ditt arbete på ett strukturerat sätt, t ex i rapporter och i styrande dokument
  • Delta i, eller driva, tvärfunktionella testprojekt
  • Delta i framtagande och uppdateringar av metodbeskrivningar
  • Hålla presentationer (företrädesvis internt)

För att lyckas i tjänsten behöver du skapa relevanta kontaktytor i företaget och tycka att det är stimulerande att driva många processer parallellt. Som Produktutvecklare rapporterar du till JMs Tekniska Chef Christian Sterner, och arbetar på en avdelning som präglas av en stark teamkänsla.

Den vi söker
Vi söker dig som har minst 4 års erfarenhet som konstruktör/projektör inom VVS. Viktigt är att du har arbetat uppdragsledande, då detta har gett dig nödvändiga grundkunskaper inom samtliga installationsdiscipliner. Du har en teknisk utbildning på YH-, högskole- eller civilingenjörsnivå.

Har du arbetat med bostadsprojektering och/eller har entreprenaderfarenhet är det meriterande. Detsamma gäller om du är certifierad energiexpert eller har erfarenhet av energideklarationer.

Som person är du noggrann, analytisk, leveransfokuserad och har lätt för att arbeta strukturerat. Du drivs av förbättrings- och utvecklingsarbete, och är kanske redan idag den som tar fram rutiner och utvecklar arbetssätt alternativt produktoptimerar för dina kollegor. Du har en pedagogisk ådra och tycker att det är roligt att förmedla kunskap.

Intervjuer sker löpande. För att söka tjänsten, vänligen använd formuläret nedan och vid frågor kontakta ansvarig konsult Geraldine von Celsing.

 


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.