Projektledare Mark och Infrastruktur till JM AB

Om JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.


Om avdelningen och rollen
I takt med att JM utvecklar allt fler större bostadsområden, har efterfrågan på intern markkompetens ökat. Som följd bildades avdelningen Mark och Infrastruktur 2015, som idag består av 10 medarbetare. Här samlas kompetens inom mark- och exploateringsfrågor, inklusive inköp och kalkyl. Gruppen jobbar i alla skeden inom stadsbyggnadsprocessen, med ett tätt samarbete kollegor emellan, vilket bidrar till varierande uppgifter och ett trevligt arbetsklimat.

Avdelningen är ett stöd till övrig organisation inom affärsenheten Bostad Stockholm vad gäller mark- och infrastrukturfrågor, inom förvärv, projektutveckling, projektering, planering, inköp, kalkyl och produktion.

Nu söker vi en Projektledare till avdelningen!
Tjänsten medför att du delar din tid mellan olika uppdrag. Dels arbetar du som projektledare i ett enskilt större projekt, och dels agerar du sakkunnig i andra projekt. De stadsutvecklingsprojekt du arbetar i är oftast i storleksordningen 600 till 1400 bostäder.

I tjänsten kommer du huvudsakligen att inta rollen som Projektledare för utbyggnad av mark och infrastruktur i större stadsutvecklingsprojekt. Du ansvarar för helheten gällande utbyggnad av allmän platsmark och håller i den övergripande planeringen inom detta såsom projekt- och projekteringsledning, ekonomi, inköp, kalkyl, genomförande och samordning.

I ditt uppdrag som sakkunnig bidrar du med din expertkunskap inom markfrågor i flertal bostadsprojekt.  Detta arbete är minst lika viktigt, men mätt i tid lägger du fler timmar på ditt projektledaruppdrag.

Rollen medför en mycket spännande möjlighet att använda din expertis inom mark- anläggnings- och infrastrukturfrågor hos en kvalitetsmedveten och väletablerad beställare, där du får vara med och påverka förutsättningarna för stora projekt.

Den vi söker
Sannolikt arbetar du som projektledare, byggprojektledare eller projekt-/arbetschef idag och driver mark-/anläggnings-/infrastrukturprojekt. Kanske jobbar du på ett konsultföretag eller ett entreprenadbolag där du är van att jobba från tidigare skeden med olika entreprenadformer.

För att lyckas i tjänsten tror vi också att du har arbetat med större projekt, gärna kopplade till nyproduktion av bostäder och/eller kommersiella fastigheter. Du har genom dina erfarenheter tillgodogjort dig god kunskap om kommunala processer och exploateringsavtal, branschnormer, byggekonomi och produktionsprocessen.

Du  har gärna 10 års arbetslivserfarenhet eller mer, samt har läst en ingenjörsutbildning.

Du har en pedagogisk förmåga, är lösningsorienterad och ha en god samarbetsförmåga. För JM är det viktigt att du delar deras kärnvärden: långsiktighet, engagemang, kvalitet, lyhördhet, stilkänsla och pålitlighet.

Kontakt
Låter detta som du? Vänligen kontakta ansvarig konsult Geraldine von Celsing på 070-779 49 66 eller geraldine.voncelsing@talentia.se. Urval och intervjuer sker löpande varför du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker via formuläret nedan.


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.