Av Elias Rosell | 2018-11-16

Projektledare Stadsutveckling till Genova

Företaget

Genova är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Storstockholm och Uppsala. Verksamheten drivs inom två områden - långsiktig fastighetsförvaltning samt nyproduktion av attraktiva bostads-, hyresrätter och samhällsfastigheter.

Genova grundades 2006, då som ett fastighetsbolag med en mindre förvaltningsportfölj. Sedan dess har ett stabilt och diversifierat bestånd av förvaltningsfastigheter och byggrätter byggts upp via förvärv och egen utveckling till värde överstigande 2,5 miljarder.

Med stabila kassaflöden och långsiktighet finns en solid och trygg grund för att agera modern stadsutvecklare och samhällsbyggare med fokus på arkitektur, människor och hållbarhet.

 

Vi söker nu en driven, engagerad och kompetent stadsplanerare som är intresserad av att vara en del av stadsutvecklingsarbetet på Genova.

Genova driver, idag, drygt 20 detaljplaner i främst Storstockholm och Uppsala. Projekten befinner sig i olika skeden och är av olika omfattning. För Genova är stadsutveckling och livet mellan husen lika viktigt som livet innanför väggarna. Genova utvecklar för egen förvaltning, vilket ställer höga krav på det som planeras.

Rollen

Din övergripande uppgift är att hantera komplexa stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Rollen innefattar stora kontaktytor där du internt samverkar med bland annat affärsutvecklings-, nyproduktions- och förvaltningsavdelningarna. Du driver löpande frågor gentemot bland annat kommun, konsulter och arkitekter. Du bidrar till att projekten fortlöper enligt tid, ekonomi, idé och vision.

Dina viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer att vara att:

  • Driva detaljplaneprocesser inklusive framtagande av handlingar från volymstudier till bygglovshandlingar
  • Upprätta projektbudget, projektmål samt projektorganisation
  • Följa upp uppsatta projektbudgetar och projektmål
  • Koordinera arkitekter och konsulter
  • Medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete

Du tillhör stadsutvecklingsområdet, men på Genova jobbar vi nära alla tjänsteområden och samarbete är a och o. En del resor, främst inom området Storstockholm/Uppsala, ingår i tjänsten. Företaget har en egen bilpool.

Personen vi söker

Kvalifikationer & erfarenhet

Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet av stadsplanering från kommun, konsult eller en annan fastighetsutvecklare. Arbetar du på en kommun arbetar du sannolikt som planarkitekt eller exploateringsingenjör. Huvudsaken är att du har mycket god kunskap i svenska stadsplaneringslagar, som PBL, och en god insikt i hur detaljplaner drivs framåt.

Utöver din erfarenhet har du en för tjänsten relevant akademisk examen, exempelvis magisterexamen i fysisk planering, samhällsplanering, samhällsbyggnad, eller liknande. Vi ser även att du har kunskaper inom projektledning.  Då du beräknas besöka olika fastigheter och projekt är körkort ett krav för denna tjänst.

Personliga egenskaper

Genovas företagskultur är familjär och organisationen är platt – inställningen är att du tar tag i det som behöver göras, oavsett om uppgiften är stor eller liten. Därför tror vi att du trivs här om du är analytisk, affärsorienterad, driven och prestigelös. Har du höga ambitioner kommer du snabbt få mer ansvar i takt med att du utvecklas.

För att lyckas just i denna roll tror vi att du tycker om att arbeta strukturerat och självständigt.

Vidare har du ett ekonomiskt och affärsmässigt tänk, samt har lätt att skapa relationer då tjänsten kräver ett gott samarbete med personer såväl internt som externt. 

Ansökan

Låter det här som en tjänst för dig? Vänligen använd formuläret nedan för att söka tjänsten. Har du frågor är du välkommen att kontakta Geraldine von Celsing på Talentia!


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.