Av Elias Rosell | 2018-02-23

Senior Broprojektör till WSP i Malmö

WSP har haft en fantastisk utveckling från att ha varit ett tekniskt ingenjörsföretag med fokus på den lokala byggbranschen till en global samhällsutvecklare med bred kompetens och närmare 40 000 medarbetare över hela världen. Vi fortsätter växa och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling, både lokalt och globalt.

I samband med alla satsningar som görs inom infrastrukturområdet sker en stark tillväxt inom bro- och vattenbyggnad. Avdelning Bro & Vattenbyggnad i Malmö består idag av 18 medarbetare med olika kompetenser och inriktningar inom området. Avdelningen behöver därför förstärka gruppen med fler personer inom samma kompetens för att långsiktigt skapa en hållbar arbetsmiljö och utveckling. Bro & Vattenbyggnad är ett regionsfritt affärsområde vilket innebär att avdelningarna över hela landet samarbetar.

WSP ligger i framkant när det kommer till broteknik då främst med spetskompetens inom strukturdynamiska analyser av järnvägsbroar för höghastighetståg, temperatursprickanalyser för betong under dess härdningsförlopp samt broförvaltningstjänster åt Trafikverket och ett flertal kommuner.

Tjänsten

För att möta upp marknadens efterfrågan av konsulttjänster inom Broteknik söker vi en erfaren Broprojektör för en ledande roll i WSP projekteringsgrupp. Du kommer fungera som en kvalitetsgrant och stöd till yngre projektörer och uppdragsledare. Du ska därför även vara bekväm i att leda, samarbeta och fördela arbetsuppgifter till dina kollegor. Eftersom WSP strävar efter att ständigt ligga i framkant i utvecklingen ser vi gärna att du är intresserad av teknikutveckling och hållbart byggande.

Avdelningen arbetar med projekt över hela Sverige och tillviss del även med internationella projekt. Just nu arbetar vi med infrastrukturprojekt inom broteknik, vattenkraft och dammsäkerhet samt hamn och kaj. Uppdragsgivare är bland annat Trafikverket, kommuner, hamnar, entreprenörer och energibolag.

Placering

Placeringen är i första hand Malmö, men eventuellt går det att lösa en placering i närheten, exempelvis Helsingborg, Trelleborg, Karlskrona, Kristianstad osv men uppdragen kan medföra arbete på annan ort. WSP uppmuntrar att våra medarbetare åker runt till andra kontor då det främjar samarbetet vilket vi anser vara ligga till grund för vår framgång.

Kvalifikationer

Utbildning

Du ska minst högskoleexamen, företrädelsevis med inriktning mot konstruktions- och anläggningsteknik eller liknande.

Erfarenhet och kunskap

- Minst 7 års erfarenhet av broprojektering.

- Omfattande kunskaper i Tekla Structures och CAD.

- Väl behärska svenska & engelska i både tal och skrift.

- Meriterande med tidigare erfarenheter av att framställa bygghandlingar till olika brotyper.

- Meriterande om vederbörande har erfarenhet av tidiga skeden och/eller beskrivningsarbeten.

Vill du veta mer kontakta gärna Malin Siegfelt på malin.siegfelt@talentia.se eller på 073 655 09 23 eller Mikael Persson på mikael.persson@talentia.se

Observera att rekrytering sker löpande, kontakta gärna Talentia för ytterligare information!


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.