Av Freja Oldeen | 2018-10-30

Serviceledare - Indoor Energy

Indoor Energy

Indoor Energy Services arbetar med service- och installationsverksamhet med kompetens inom ventilation, värme, styr, kyla och energi. Indoor tar ansvar för samtliga system i fastigheten vilket ger ett helhetsperspektiv. Indoor Energy Services är ett av tre affärsområden inom Indoor Energy. De finns på sju orter och är ca 140 medarbetare.

På Indoor arbetar de tillsammans aktivt för att bidra till minskad miljöpåverkan och ett mer hållbart samhälle. De strävar efter att bli så klimatsmarta de kan och har ett mål på att vara helt fossilfria år 2025. Indoor Energy förenar även teoretisk expertkunskap med över 25 års praktisk erfarenhet och lokalkännedom. Genom att vara på plats och ha en hög service-grad kan de sänka kundernas energikostnader. Allt för att kunderna ska ha de mest energieffektiva fastigheterna.

Tjänsten

Vi söker en serviceledare till servicegruppen till Solnakontoret. Person kommer även sitta med i den lokala ledningsgruppen.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Hantera inkommande felanmälningar via mail och telefon samt planera och fördela ut detta till teknikerna.
 • Starta arbetsorder i SDF.
 • Planera arbeten veckovis tillsammans med verksamheten.
 • Avrapportera arbeten i kundportaler.
 • Attestera leverantörsfakturor.
 • Attestera utförda arbeten för fakturering.
 • Ansvara för att hålla egen debiteringsgrad (>80%).
 • Viss teknisk support
 • Plats- och kundbesök.
 • Ta emot och ansvara för sjukanmälningar samt korttidsfrånvaro från tekniker.
 • Planerad ledighet för tekniker görs i samråd med servicechef/verksamheten.

Den vi söker

Det är meriterande om du nu arbetar i en liknande roll och har ett nätverk i branschen. En viss teknisk kunskap krävs för att koordinera. Har du inte den idag så ser vi att du har ett stort intresse att lära dig detta. Du motiveras av att arbeta med andra människor och att skapa och bibehålla goda relationer såväl internt som externt. Du är strukturerad och tycker om ordning och reda.

Kontakt

Vid frågor kontakta Freja Oldeen på 076-348 81 95 eller på freja@talentia.se. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.