Av Elias Rosell | 2019-11-06

Strategic Product Manager - Abilia

Abilia-ny

 

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet Abilia att deras hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. De menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor, och brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för personer med särskilda behov inom områdena kommunikation, kognition och omgivningskontroll & larm. Abilia har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien samt exporterar till ytterligare 20 länder. Abilia omsätter idag ca 230MSEK och ägs av MedCap, en nordisk aktör som investerar i etablerade bolag inom Life Science med betydande utvecklingspotential.

Läs mer om Abilia på: www.abilia.se.
För att läsa mer om Medcap, gå till: www.medcap.se

 

Tjänsten

Som Strategic Product Manager jobbar du utifrån Abilias värderingar ”passion, innovation och kvalitet”. Du är avgörande för att Abilias produkter ska nå ut hela vägen och komma till nytta för de som verkligen behöver dem. Du har ett ansvar för att driva utvecklingen framåt och optimera produkternas potential både utvecklings- och affärsmässigt.

Denna roll innebär produktchefskap och ansvar för strategisk produktledning av Abilias breda portfölj av hjälpmedel inom Omgivningskontroll och Kommunikation. Det finns stor potential att bygga vidare på det befintliga sortimentet samtidigt som Abilia ständigt utvecklar sina produkter eller tar fram nya. Rollen innebär därför ett nära samarbete med ett internationellt team av produktutvecklare, säljare och partners.

Som Strategic Product Manager ansvarar du för att nya produkter och tjänster inom ditt ansvarsområde utvecklas på ett optimalt sätt samt att den befintliga portföljen är anpassad till Abilias affärsidé och strategi.

 

Vem du är 

  • Bred teknisk kompetens och intresse av att arbeta med produktkravställning ur flera perspektiv inkl. hårdvara, mjukvara, funktion och användarvänlighet
  • Initiativkraft och god förmåga att prioritera, att självständigt driva arbetet samt att leda andra i deras arbete
  • Har en god analytisk förmåga för att analysera marknaden och behov. Har en förmåga att översätta detta till strategier och beslut för produktområdet.
  • Flerårig erfarenhet av att arbeta med produktledning eller närliggande områden, inklusive arbete eller samarbete med försäljnings- och utvecklingsverksamhet

Skicka CV och skriv några rader om dig i ett mail till mio@talentia.se eller ring 070-774 89 07 för mer information.

 


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.