Av Freja Oldeen | 2019-11-08 ledarskap, arkitektur

VD till Arkitektkontor i Stockholm

Talentia söker nu en VD till ett Arkitektkontor i Stockholm

Arbetsuppgifter

Arkitektföretaget är en välfungerande organisation där det initialt inte är drastiska
förändringar som är nödvändiga. De är emellertid i behov av en ledare som med
tydlighet och entusiasm kan ta bolaget till nästa nivå. Det är därför viktigt att våga testa
nya koncept och nya grepp för att utveckla verksamheten och medarbetarna.
VD förväntas stå för visioner och att aktivt arbeta långsiktigt med strategi och
positionering på marknaden i en allt mer föränderlig omvärld och att tillsammans med
övriga ledningen och styrelsen utveckla företagets affärstråd in i framtiden är viktigt.

Som VD är det viktigt utöver att leda och fördela arbetet även ta ett huvudansvar för:
• affärsutveckling av den nuvarande affären och befintliga processer,
• att vara aktiv och synlig externt, ett ansikte utåt samtidigt som det är viktigt att
presentera företaget som ett arkitektkontor och inte en eller några enskilda
arkitekter,
• att bolaget fortsätter befinna sig i framkant av utvecklingen i branschen,
• att attrahera, behålla och utveckla nya och befintliga medarbetare,

 

Vem du är

Du har minst 10 års arbetslivserfarenhet i kreativa miljöer där du arbetat med kreativa
medarbetare. Troligtvis har du tidigare arbetat på koncernnivå och innehaft chefsroll i
minst fem år.

Som person har du förmåga att engagera och entusiasmera dina medarbetare. Du är en
lagbyggare som ”sätter laget före jaget”. I din roll som VD är du lyhörd, ödmjuk och trygg.
Du har förmågan att omfamna och vårda deras företagskultur och den familjära
stämningen – i en modern kontext. Utöver detta har du även:
• Ett intresse för arkitektur,
• Affärstänk och förmåga att implementera det i organisationen
• Vinnande personlighet
• Förmåga att leda kreativa medarbetare
• Handfast ledarskap och exekutivt driv
• Nyfikenhet och ett driv att utveckla människor, affär och organisation

 

För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Freja Oldeen på freja@talentia.se 
Ansökan görs via formuläret nedan. 

Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, varmt välkommen med din ansökan!

 


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.