Av Elias Rosell | 2018-11-23

Verksamhetsutvecklare / Revit-Specialist till JM AB

 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Bakgrund
JM är mitt i en spännande förändringsresa inom digitalisering.  Koncernen har sedan många år framgångsrikt använt och utvecklat sitt stora strukturkapital, som i hög grad har bidragit till den höga kvalitet som JMs bostäder förknippas med. En del av detta arbete sker centralt på JMs tekniska avdelning, som är en del av koncernstab Verksamhetsutveckling.

Inom produktutveckling är målet att fortsätta att utveckla de produktstyrande anvisningarna. Anvisningarna är en grundförutsättning för det gemensamma arbetssättet såväl i projektering- som i produktionsskedet.

 Därför söker vi nu en Verksamhetsutvecklare/Revit-Specialist till huvudkontoret i Solna!

Arbetsuppgifter   
I denna roll kommer du att arbeta operativt med styrning och kvalitetssäkring av det digitala informationsunderlaget för tekniska avdelningen, som sedan används i samtliga projekt som JM producerar. Du kommer vara en nyckelperson i JMs strategiska arbete kopplat till det modellbaserade arbetssättet.

Under ditt första år kommer du att arbeta primärt med uppbyggnaden av ett gemensamt nordiskt ritningsbibliotek. Detta kommer ge dig en unik och värdefull inblick i ”ryggraden” av JMs strukturkapital. Därefter kommer din roll övergå till att bli mer förvaltande och samtidigt utvecklingsorienterad.

Mer konkret ingår det i dina arbetsuppgifter att:

  • Bygga upp, förvalta och utveckla ett nordiskt (Sverige, Norge och Finland) gemensamt ritningsbibliotek av JMs projekteringsanvisningar.
  • Vara delaktig i produktutvecklingsprocessen av JMs gemensamma produktstyrande anvisningar
  • Utbilda och förankra JMs nya ritningsbibliotek hos både internt och externt (t ex hos JMs ramavtalskonsulter).   
  • Analysera, utreda och utvärdera alternativa/förbättrande lösningar i de byggtekniska styrande dokumenten (projekteringsanvisningar, produktbeskrivningar och till viss del monteringsanvisningar)

Tjänsten ger en spännande möjlighet att gå in i en expertroll, där du på relativt kort tid kommer att få en unik överblick över en imponerande mängd smarta bygglösningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i att använda Revit och Autocad, och har gjort det i några år. Kanske jobbar du idag som projektör på antingen en konstruktions- eller arkitektbyrå alternativt har annan tidigare erfarenhet inom projektering.

Genom ditt arbete har du en god kunskap om branschstandarder, och en bred förståelse för olika byggtekniska lösningar. Du är också van vid projektmetodik och arbetar strukturerat.

Som person behöver du ha förmågan att kombinera helhetssyn med detaljfokus. Du är nog också en person som ofta kommer med innovativa idéer om hur man kan effektivisera byggprocessen.

Det är viktigt att du delar JMs kärnvärden: långsiktighet, engagemang, kvalitet, stilkänsla, lyhördhet och pålitlighet.   

 

Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta ansvarig konsult, Geraldine von Celsing.
Varmt välkommen att söka tjänsten! Vänligen använd formuläret nedan.


Ansök till denna tjänstIntegritetspolicy

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.

När du söker en tjänst som Talentia AB förmedlar, och därmed ger tillgång till uppgifter i din CV och personliga brev, samtycker du till att Talentia AB (”Talentia”) kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (”PuL”). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan, eller vid en eventuell intervju såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också. Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande till du återkallar ditt samtycke, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, eller översänder per e-post, kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i. Efter den rekryteringen du har gett ditt samtycke till att ingå i är avslutad, kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig från om så önskas. Alla personuppgifter och andra uppgifter som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag som du har sökt tjänsten hos. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder som du inte har sökt en tjänst hos, utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan när som helst begära ut, ändra i, eller radera din data.

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt PuL.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org nr 556717-7794, Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm. Telefonnummer 08-52248900.