Elias Rosell 

Senior Researcher

Mobiltelefon: 0704 989750
Elias är Senior Researcher och arbetar med rekrytering och marknadsföring inom Tech och Samhällsbyggnad. Hah har en bakgrund som IT-projektledare.