Matilde Jägerstig

Researcher

Matilde är Researcher och arbetar med Talentias rekryteringar inom företrädesvis Samhällsbyggnad och Branding.