VÅRA INVESTERINGAR


Talentia arbetar ständigt för att öka vår kompetens och utvecklas som företag bland annat genom våra investeringar. Talentia investerar i flertalet spännande techbolag med stor tillväxtpotential, där vi är aktiva och engagerade ägare. Ett utstakat mål för våra investeringar är att de ska vara av nytta för verksamheten. Som ett resultat av denna strategi används tekniken som erbjuds av våra investerade företag dagligen på Talentia.

 

Digitala verktyg inom rekryteringsbranschen har en stor roll att spela och genom våra investeringar driver vi på denna utveckling. Vårt digitala erbjudande påverkar inte bara hur vi inom företaget arbetar men också hur vi interagerar med våra kunder. Talentia ligger därmed i framkant av digitaliseringen av rekryteringsbranschen. Framtiden för rekryteringsbranschen är stark om man som företag har modet att utveckla sitt digitala erbjudande och sin digitala kompetens. Vi är ständigt ute efter ny smart teknik som kan vara av nytta för oss och därmed våra kunder. Samtidigt är det av vikt att vårt ägarskap kan vara av nytta för respektive bolag, där vår gedigna erfarenhet kan komma till användning.

 

En central aspekt av vår verksamhet är en strävan att utvecklas och att blicka framåt och den målsättningen försöker vi nå genom våra investeringar. Ett resultat av vårt utvecklade digitala arbetssätt är att det frigörs mer tid till rådgivning och utvärdering i våra rekryteringsprocesser, som i slutändan leder till mer kvalificerade rekryteringar.

 

Följ med på vår resa där vi är med och utvecklar framtidens rekryteringsbransch!

 

 

Våra investeringar

Appjobs 

Appjobs är en global gig ekonomi-plattform som kopplar ihop frilansare med jobbmöjligheter från lokala och globala bolag såsom Uber, Foodora och TaskRabbit.

Display Ad Generator

Display Ad Generator är ett digitalt annonseringsverktyg där användare kan designa fantastiska displayannonser, i alla populära annonsformat, på en bråkdel av den tiden det tar att producera annonserna manuellt.

Goava

Goava är ett sales intelligence-verktyg som använder Big Data och AI för att generera affärsdrivande insikter.

Gritify

Gritify är en ny, molnbaserad tjänst som hjälper företag att rekrytera ekonomer, jurister, ingenjörer, marknadsförare och alla som jobbar med IT på ett effektivare och enklare sätt. Klas Karlsson, Talentias VD, är styrelseledamot i företaget.