HR Due Diligence &
Management Audit

Genomlysningar av ledningsgrupper och nyckelpersoner i kritiska faser.

Management Audit

Vilka sitter vid rodret?

När långsiktiga mål inte möts och årets resultat är under förväntan ligger inte hela skulden hos ledningsgruppen. Men det är där svaret till era frågor ligger. Har gruppen den kompetensen och förmågan ni behöver för att växa? Är dynamiken i gruppen optimal?

Management Audits visar nyckelpersoners:

Förmåga
Kartlägg gruppens kapacitet, styrkor och brister kopplat till företagets mål.
Potential
Vilka är redo för en större utmaning, vilka behöver vi utveckla?

Se förbi siffrorna

Långsiktiga mål är inget utan människorna som kan nå dem. Vi kartlägger bolags nyckelpersoner vid förvärv och fusioner för att säkerställa att orden på pappret väger lika tungt i praktiken.

Ta tempen

Har din ledningsgrupp de förutsättningar som behövs för att möta era mål? Vi hjälper dig förstå hur varje individ fungerar och genererar insikter om gruppens dynamik.

Minimera affärsriskerna

Var lika noggrann när du utvärderar ledningsgrupper som när du granskar bokslut. Lika lite som revisorer ska bedöma potential hos individer ska vi ägna oss åt att bevilja ansvarsfrihet.

Vår process

1

Frågeställning

Möter inte dagens ledningsgrupp era långsiktiga mål eller vill ni utvärdera er framtida ledningsgrupp inför ett förvärv?

2

Datainsamling

Vi intervjuar och testar ledningsgruppens medlemmar, och eventuellt andra nyckelpersoner, för att kartlägga deras förmåga, personlighet och potential.

3

Analys

Underlaget från datainsamlingen kopplas till er nuvarande organisationsstruktur och långsiktiga affärsmål.

4

Rapport

Vi sammanställer insikter och rekommendationer för eventuella strukturförändringar av er ledningsgrupp - eller en rekommendation för eller emot ett tilltänkt förvärv.

Har du några frågor till oss?
Klicka här för att kontakta oss

Vi är bara ett formulär bort. Fyll i, och skicka, formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Det här är våra tjänster: