Second Opinion

Stämmer din magkänsla?

Rekrytering handlar inte bara om känsla.

Allting kan kännas rätt. Kandidatens CV ser ut som du har tänkt dig, intervjusvaren är väl formulerade och ger ett ärligt intryck. Men kan du lita på din magkänsla?

Känslor ger en idé om hur en kandidat kan prestera i sin tilltänkta roll. En noggrann utvärderingsprocess ger dig ett komplett underlag som låter dig skapa en tydlig bild av kandidatens framtid. Ett underlag som visar om din magkänsla stämmer, eller är totalt missvisande.

En hel process, eller väl utvalda delar?

Valet är ditt. Vi stöttar dig oavsett hur mycket hjälp du behöver med utvärderingsprocessen för att undersöka om din magkänsla stämmer.

Bedöm dina kandidaters:

  • Strategiska förmåga
  • Personlighet och motivationskrafter
  • Track record utifrån referenser
  • Bakgrund och eventuellt brottsregister

Koppla bort magkänslan

Att använda sig av vetenskapliga undersökningar ger dig ett bättre underlag att utgå ifrån och minskar risken för en felrekrytering.

Låt inte politiken komma ivägen

Interna rekryteringar kan lätt ställa till det. Viktiga frågor missas och personliga relationer kommer in i bilden. Vi ser till att ingen fråga lämnas obesvarad.

Vi säger inte det du vill höra

Vi säger det du behöver höra. Om vi inte tror att de bedömda kandidaterna kan göra en skillnad för ditt företag kommer du att få veta det.

Vår process

1

Datainsamling

Referenstagningar, intervjuer, och/eller tester genomförs beroende på uppdragets omfattning.

2

Analys

Resultatet sammanställs och jämförs med era långsiktiga affärsmål samt den tilltänkta rollen.

3

Återkopplingsrapport

Insikter och rekommendationer från analysarbetet sammanställs i rapportform för återkoppling.

Vill du veta mer?
Klicka här för att kontakta oss!

Vi är bara ett formulär bort. Fyll i, och skicka, formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Det här är våra tjänster: