Successionsplanering

Hitta och utveckla framtidens nyckelpersoner idag.

Låt framtiden förbereda sig för dig.

Generationsskiften är en nyttig spark i baken. När en VD, grundare, ägare eller flera nyckelpersoner i företaget börjar planera sin framtid utan företaget, gäller det att ha en tydlig och långsiktig strategi för att hitta och utveckla företagets framtida ledare.

Vi tänker på er framtid.

Vi erbjuder verktygen, kunskapen och stödet ni behöver för att utforma och genomföra en effektiv strategi för framtiden. Noggrann och löpande utvärdering av interna och externa kandidater ger en tydlig bild av vilka kompetenser ni kan börja utveckla idag; och vilka som behöver rekryteras utifrån.

Låt rätt personer rekrytera er

Rätt personer behöver inte rekryteras. De rekryterar dig. Hjälp dina talanger att växa och se till att rätt personer söker sig till er i framtiden.

Säkra er framtid

Låt förändring vara något ni skapar, inte något som händer er. Med en tydlig bild av företagets interna och externa kandidater ser vi till att er framtid ligger i rätt händer.

Behåll och öka ert värde

Företag skapar inte resultat, människor gör det. Vi hjälper er att behålla och värdera era viktigaste tillgångar.

Vår process

1

Nuläge och framtid

Vilka kompetenser har vi idag och vilka kommer vi att behöva på lång sikt?

Genom att jämföra nuvarande kompetens och ledarprofiler med den långsiktiga affärsplanen skapar vi en förståelse för hur talangpoolen ska utformas.

2

Framgångsprofiler

Vilka egenskaper och förmågor har de personer vi behöver för att förverkliga företagets mål?

3

Successionsstrategi

Utveckla och värdera interna talanger, planera för rekrytering av de kompetenser som saknas utifrån.

Har du några frågor till oss?
Klicka här för att kontakta oss

Vi är bara ett formulär bort. Fyll i, och skicka, formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Det här är våra tjänster: