Talentias Integritetspolicy


Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy och samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du ingår i en rekryteringsprocess som Talentia AB (”Talentia) förmedlar efterfrågar vi ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i enlighet med den Europeiska unionens (EU) Dataskyddsförordning (GDPR). Talentia bedriver rekryteringsverksamhet och därtill förenlig verksamhet, och i detta syfte samlar vi in delar av dina personuppgifter. 

Denna integritetspolicy förklarar hur Talentia samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn så att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter.

Nedan kan du läsa om hur vi ser på ansvaret att hantera dina personuppgifter och hur vi gör i praktiken. 

Talentias Integritetspolicy

Personuppgifter är uppgifter som du lämnar i samband med ett visat intresse, en ansökan eller vid en eventuell intervju som t.ex. namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, foto, kön, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg, utbildning, familjeförhållanden och information från referenser eller annan tredje man. Eventuella testresultat (personlighetstest och förmågetest), som ingår i vissa rekryteringsprocesser, lagras också.

Under en rekryteringsprocess hanterar vi information som rör din utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, motivationsfaktorer och personliga egenskaper.

Personuppgifter lagras tills det att du återkallar ditt samtycke, vilket du kan göra när som helst genom att kontakta oss, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekryteringsuppdrag. Vidare lagras personuppgifter till dess att Talentia inte har laglig grund att lagra uppgifterna längre, i vilket fall vi kommer försöka kontakta dig för att uppdatera samtycket.

Vad används uppgifterna till?

Alla personuppgifter du registrerar på Talentias webbplats, skickar via e-post eller lämnar i samtal kommer att användas i samband med de rekryteringsprocesser du själv har gett samtycke till att ingå i.

Talentia inhämtar endast de personuppgifter som krävs för den verksamhet Talentia bedriver utifrån artikel 6 i GDPR.

Efter det att den rekrytering du har gett samtycke till att ingå i är avslutad kan du komma att kontaktas rörande andra jobbmöjligheter. Du kan även komma att få nyhetsbrev, eventinformation, eller dylikt från Talentia. Denna kommunikation kan du avregistrera dig ifrån när du önskar. Alla personuppgifter och andra uppgifter om dig som du ger tillgång till kan även visas eller översändas till det kundföretag vars rekryteringsprocess du har varit aktuell i. Talentia delar inte dina uppgifter med kunder utan att först be om ditt samtycke för det specifika syftet.

För produktutveckling eller förbättringsändamål kan vi komma att extrahera och använda "Aggregerad Data". Aggregerad data kan härledas från exempelvis din CV, men i aggregerad form kommer det inte att innehålla personuppgifter, det vill säga uppgifter som avslöjar din identitet.

Borttagning, ändring eller utdrag av uppgifter.

Du kan närsomhelst begära ut, ändra, eller radera din data. Observera att du ej kan få ut referensrapporter som dina referenter lämnat. 

Säkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och rutinmässiga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt GDPR.

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att

ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ 

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Talentia AB, org. nr 556717-7794, Regeringsgatan 48, 111 56 Stockholm. Telefonnummer 08-522 489 00.

Kontakta Mio Takahashi om du har några frågor kring denna policy

mio@talentia.se

0707748907