Executive Search

Vi identifierar ledare med förmågan att hantera de grader av komplexitet som ledande positioner förutsätter och som gör skillnad med sin genomförandekraft

Vi börjar med att förstå er organisation

För att kunna hitta och urskilja de ledare som kan skapa värde för er verksamhet behöver vi först förstå er ambition och vilken förmåga som krävs för att förflytta er mot era långsiktiga mål. Hur ert sammanhang ser ut påverkar uppgiftens och rollens komplexitet. Hur ”stor” är rollen? Vilken strategisk höjd krävs? Vilken ledare är det egentligen som just er verksamhet behöver? Talentia Executive kan hjälpa er att ringa in kritiska frågeställningar och att formulera en strategi för att nå dit ni vill. Tillsammans med vedertagna parametrar såsom utbildning, branschkunnande och expertis påverkar er strategi och rollens komplexitetsnivå hur kravprofilen bör ser ut. 

Digitala metoder, stora nätverk och djupa relationer

Vi tror på att lägga vår kraft där den har störst effekt, därför är första delen av vårt sökarbete optimerad genom digitala verktyg, effektiva algoritmer och branschomvälvande programvara. Detta kombineras sedan med aktiv headhunting och våra stora nätverk i en mängd branscher där vi har djupa relationer med ägare, ledningsgrupper och styrelser. Vårt angreppssätt gör att vi ofta hittar oväntade möjligheter och unika kandidater.

Vi identifierar ledare som gör skillnad

Med Talentiamodellen™ som utgångspunkt kan vi urskilja individer med förmågan att hantera komplexiteten som rollen kräver och genomförandekraften som gör att de kommer göra skillnad som ledare inom just er verksamhet. Vi bedömer vår insats som rekryteringspartner utifrån värdet som skapas för er verksamhet, inte utifrån antalet kandidater vi presenterar. Vårt angreppssätt säkerställer även en inkluderande och jämlik rekryteringsprocess som lyfter fram verkliga prestationer och aktivt motverkar eventuella fördomar.

Talentia2023_fotoJulianaWG_187

Klas Karlsson

VD, SENIORKONSULT

klas.karlsson@talentia.se
+46 707 31 44 89

linkedwin
Talentia2023_fotoJulianaWG_165

Elias Rosell

SENIORKONSULT. PARTNER

elias.rosell@talentia.se
+46 704 98 97 50

linkedwin

Kontakta oss för att hitta ledare som kan göra skillnad för er verksamhet

Picture1 (1)