Tjänster

Talentia Executive hjälper verksamheter och individer att göra skillnad och skapa mesta möjliga värde. Vi anlitas av riskkapitalbolag, börsnoterade företag, family offices, startups, ägarledda bolag, familjeföretag, myndigheter så väl som ideella organisationer.

Executive Search

Läs mer

Vi identifierar ledare med förmågan att hantera de grader av komplexitet som ledande positioner förutsätter och som gör skillnad med sin genomförandekraft.

Rådgivning och insikter för när
individerna är den avgörande skillnaden.

Advisory

Läs mer

Interim

Läs mer

Möt oförutsedda utmaningar utan att äventyra ert värdeskapande. Våra ledare och specialister kan hantera komplexiteten som tillfälliga exekutiva positioner kräver.

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att göra skillnad