Growth Through People

Proaktiv utveckling sedan 1999

Growth Through People


En ökad vinstmarginal. Hjärnan bakom det nya affärsområdet.

Specialisten som kommer in med kort varsel. Det goda lunchsällskapet. Ledaren som tar det nästa steget. Människor gör skillnad. Stor som liten. Idag, imorgon och i flera generationer framåt.

Vårt jobb är att se till att ni har den kompetens ni behöver för att nå era långsiktiga mål.

Långsiktighet och proaktivitet


Vi tror att kortsiktiga lösningar leder till långsiktiga problem. Att verksamheter behöver tänka lika strategiskt kring sin kompetens, som sin ekonomi. Vi tror att proaktivitet och långsiktighet leder till att företag sätter sig själva i en position att agera, istället för att reagera, på kompetensmarknaden.

Vi arbetar bäst när vi får samarbeta. När vi jobbar nära våra kunder och får lov att utmana föreställningar. Om kompetens, verksamheter och vad som krävs för att nå mål. Tillsammans skapar vi det resultat ni vill se.

Vi tror att framgångsrika företag kännetecknas av:

Intraprenörskap

Intraprenörer har modet att uppmärksamma och driva frågor som inte alltid står på företagets agenda - men som är livsviktiga för dess överlevnad. En intraprenör utmärker sig genom sin extraordinära förmåga att organisera och skapa resurser, för att uppnå resultat utöver det vanliga.

Mångfald

Heterogena grupper är bevisat mer effektiva och innovationsrika än homogena grupper. För oss är det viktigt att bidra till en ökad mångfald i de organisationer vi samarbetar med.

7 vinnare av Årets Intraprenör
2009 Året vi utsåg Årets Intraprenör första gången
46 Genomsnittsålder för vinnarna av Årets Intraprenör