Vår modell

Vi har utvecklat en unik kännedom om vad som gör att verksamheter och individer kan göra skillnad på riktigt - våra insikter har vi samlat i Talentiamodellen™ 

 

Decennier av forskning och praktik samlade i en modell

Under Talentias 25-åriga historia har vår kunskapsbas kontinuerligt utvecklats med teorier, metoder och datadrivna insikter om hur verksamheter och individer når sin fulla potential. Detta har lett till Talentiamodellen™ - en modell som belyser avgörande perspektiv för att verksamheter och individer ska kunna skapa så mycket värde som möjligt.

 

Det handlar om komplexitetsnivåer och genomförandekraft.

Roller och uppgifter i en organisation är olika komplexa till sin natur. För att individer ska lyckas i en specifik roll behöver de ha förmågan att hantera den komplexitet som rollen innebär. Men för att verkligen göra skillnad krävs även förmågan att se nya vägar till resultat och målinriktat gå från ord till handling - detta kallar vi i vår modell för genomförandekraft.

Vi har utvärderat tusentals individer och känner till vilka erfarenheter och beteenden som är grunden för extraordinär genomförandekraft.

 

Vill du utforska hur du kan använda Talentiamodellen i ditt arbete?

 

Kontakta oss här Exempel från Talentiamodellen™

Talentiamodellen - modell

Talentiamodellen™ kombinerar teoretiska ramverk (Jaques & Cason 1994 sam Pinchot II 1985, 1994, 1999) med Talentia Executives data från 25 år av rekryteringar, analyser av 1000-tals bevisade intraprenörer och longitudinell uppföljning av 1000-tals unga talanger.