Employer Branding

Bevisa ert varumärke och attrahera de kandidater som är bäst för just er.

Bevisa vad ni står för.

Varumärken formas inte från företagens perspektiv. De formas av kandidaternas. Kärnvärden och unika erbjudanden är varken kärnfulla, unika, eller värdefulla om inte kandidaterna attraheras av dem.

Forma ert erbjudande efter vad er kandidatmålgrupp letar efter och bevisa hur era värderingarna fungerar i praktiken. Från organisationen i helhet, till varje avdelning.

Starka företag ger sina medarbetare mer än bara ett mål: de ger dem ett syfte. Tillsammans arbetar de för att nå sina mål varje dag och bygger en kultur som sträcker sig längre än måndag till fredag.

En kultur som behåller och attraherar de rätta personerna till ditt företag.

 

Employer Branding

Bygg en stark företagskultur
Behåll era största talanger
Attrahera rätt kompetens

Bevisa vilka ni är

Sätt handling bakom era värdeord och ge er företagskultur en större mening som lockar de bästa kandidaterna på marknaden.

Förstå hur er målgrupp tänker

Vad letar kandidater efter hos en arbetsgivare? Vi intervjuar externa personer inom er målgrupp för att förstå hur ni uppfattas och hur ni kan (för)bli deras förstahandsval.

Behåll era viktigaste resurser

Låt inte företagets framtid gå ut genom dörren. Förstå vad dina nuvarande talanger och ledare behöver för att stanna, och vårda era största resurser.

Vår process

1

Nuläge

Vad är vår bild av företaget? Vilka kompetenser vill vi attrahera och vad vill uppnå med det?

2

Datainsamling

Vi intervjuar och kartlägger kandidater för att förstå deras nuvarande bild av er verksamhet.

3

Analys

Nuläge möter framtiden. Hur skiljer sig er bild av företaget med kandidaternas och vad behöver förändras för att de ska stämma överens.

4

Rapport

Vi sammanställer insikter och rekommenderar aktiviteter ni kan genomföra för att sticka ut på kompetensmarknaden.

Vill ni sätta era värdeord i arbete?
Kontakta oss.

Vi är bara ett formulär bort. Fyll i, och skicka, formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Det här är våra tjänster: