Executive Search

Vi hjälper dig rekrytera ledare, inte chefer. 


Vi rekryterar de som leder, förmedlar visioner och motiverar sina medarbetare. Inte de som styr, förmedlar mål och blir åtlydda. Skillnaden syns inte på ett CV. Vi utvärderar individers lämplighet och potential utifrån deras förmåga, motivation och kompetens. Konkurrensen om de främsta och mest erfarna ledarna är hård och därav söker vi oss alltid bortom de mest självklara sökytorna för att finna de bäst lämpade personerna för just er verksamhet.
Våra konsulter identifierar era strategiska mål och er organisationskultur och skräddarsyr vår process efter era förutsättningar. För att göra vår process desto mer framgångsrik jobbar vi ständigt med att göra vår rekryteringsprocess ännu mer jämlik och inkluderande. Genom vårt researchbaserade arbetssätt kartlägger vi faktiska resultat och eliminerar inte bara risken för fördomar och partiskhet i alla delar av processen utan skapar också mer kompletta talangpooler för våra kunder. Vi kan då finna och attrahera kandidater med bakgrunder, kompetenser och erfarenheter som ni saknar inom er organisation. Vi kan hjälpa er skapa en mer mångfaldsfacetterad och jämlik personal som i sin tur skapar en starkare arbetskraft. Företagets image, varumärke och arbetskraft är starkare när anställningen av kandidater börjar på rätt sätt.


Finna

Talentia har i över 20 års tid jobbat med rekryteringar och har därmed en lång och gedigen erfarenhet av rekryteringar i en rad branscher och industrier. Eftersom vi har varit aktiva i branschen i över 20 år har vi under den tiden kunnat följa kandidaters utveckling och karriärer. Så pass har vi byggt upp en unik kunskapsnivå kring förmåga, motivation och kompetens. För dig som ägare eller styrelsemedlem har vi unika insikter om kandidater som bevisat sig vara värdeskapare, samt vad det är som gör dem värdeskapande. Genom att kombinera vårt befintliga interna nätverk samt ett kartläggande av potentiella kandidater utifrån era önskemål är vi säkra på att hitta rätt ledare till just er!  Vi har stor erfarenhet av internationella rekryteringsprocesser och är redo att titta bortom Sveriges gränser för att ni ska få den bästa möjliga kandidaten.

Attrahera

Vår process säkerställer att vi förstår både er och branschens dynamik och utifrån detta kan vi attrahera rätt egenskaper och kompetens till er. Talentia jobbar dessutom proaktivt och arbetar ständigt med att utöka vårt redan digra kontaktnät. Detta kontaktnät ger oss ett försprång innan processen ens har påbörjats. Vi vet vad kandidater värderar när de väljer arbetsgivare och kan genom den kunskapen hjälpa er bli en mer attraktiv arbetsgivare, bland annat för blivande executives.

Utvärdera

I vissa situationer är det mer som står på spel än i andra. Investerar du i en person eller en verksamhet vill du känna dig trygg i att din utvärdering har gjorts enligt konstens alla regler. Vi bedömer potentiella kandidater gentemot de krav som har ställts. Dessa bedömningar baseras på beprövad metodik där ingående interjuver och referenskontroller kombineras med psykometriska tester. Genom vår utvärdering av kandidater så tittar vi den nivå av komplexitet de klarar av i relationen till den tilltänka tjänsten. Att matcha en kandidat med komplexitet som den avsedda tjänsten innebär har flertalet fördelar. Bland annat ökar produktiviteten hos den anställda samtidigt som behovet av micromanagement minskar. Stress och frustration dämpas också bland de anställda då de ej känner att de har uppgifter som är för komplexa eller för enkla att klara av. Vi kan dessutom hjälpa er med er successionstrategi genom att utveckla och värdera interna talanger och planera för rekrytering av de kompetenser som saknas inom er organisation

BeFunky-collage 1 (1)


Intraprenörskap, Ledarskap och Executive Search 

Vi på Talentia brinner för intraprenörskap då vi anser att denna egenskap är av yttersta vikt för konkurrenskraftiga företag som vill ligga i framkant och ständigt utvecklas. En intraprenör har förmågan och modet att förändra, och genom dessa förändringar skapa värde för sin organisation. Vår målsättning under en Executive Search är att identifiera ledare som förstår vikten av intraprenörskap och kan skapa förutsättningarna inom en organisation för att intraprenörer ska frodas. Det rätta ledarskapet är väsentlig för att intraprenöriella strukturer ska tillämpas där medarbetare får möjligheten och verktygen att ta egna initiativ och därmed leda förnyelse. Genom att uppmuntra intraprenörer kan en ledare skapa stort värde inom sin organisation och nå bättre resultat.   

 

Talentia brinner för intraprenörskap och har sedan 2009 delat ut priset ”Årets Intraprenöriella ledare”  


När behövs ett Executive Search företag?

Oftast kan Executive Search behövas vid rekrytering av personer och ledare som besitter specifik eller svårhittad kompetens. Executive Search kan också ofta behövas vid rekryteringsuppdrag som på grund av olika anledningar måste hålla konfidentiellt och företaget inte publikt kan annonsera den lediga positionen. I dessa fall kan det till exempel röra sig om en ersättning av en befintlig anställd eller vid en uppstart av ett nytt affärsområde som konkurrenter ej bör få reda på.


Vilka är fördelarna med Executive Search?

Genom att ta användning av en extern Executive Search firma kvalitetssäkrar man sin rekrytering. Dessutom kan man på detta sätt nå ut till passiva kandidater som kan vara perfekta för just ert företag, men som i dagsläget inte aktivt söker jobb. Att använda en Executive Search firma är dessutom tidseffektivt, då ni endast behöver lägga tid på de allra bästa kandidaterna som vi tillgodoser. Genom att låta oss sköta er Executive Search får ni också tillgång till vårt gedigna nätverk som vi har byggt upp efter över 20 år i branschen.

Intresserad av Executive Search?
Klicka här för att kontakta oss

Fyll i formuläret för att bli kontaktad